Volonterski centar Istra

Aktivnosti i projekti RSS feed

Pomoć u učenju (1)

Nakon objavljenog poziva u kojem smo tražili volontere i volonterke koji bi svojim volonterskim angažmanom sudjelovali u aktivnostima programa Pomoći u učenju, u ožujku smo u Volonterskom centru Istra započeli sa provedbom aktivnosti putem online edukacija izabranih volontera i volonterki. Kako bismo volonterima i volonterkama omogućili kvalitetno uključivanje u samoj ...

Pročitajte više...

U prosincu 2020. godine članice Volonterskog centra Istra započele su sa procesom strateškog planiranja, s ciljem izrade Strateškog plana Volonterskog centra Istra za razdoblje od 2021. do 2023. godine. U razdoblju od prosinca do ožujka, tijekom 10 susreta  održanih putem platforme ZOOM – alata za audiovizualnu komunikaciju u stvarnom vremenu, ...

Pročitajte više...

Članovi i članice Kluba mladih volontera/ki u nedjelju su u Gortanovoj uvali otvorili izložbu „Za održivu budućnost“ s ciljem osvještavanja sugrađana i sugrađanki na problem onečišćenog okoliša, s naglaskom na plaže te njihovog informiranja o daljnjim aktivnostima projekta, koje uključuju radionice o reuse & recycle principima te volonterske akcije čišćenja ...

Pročitajte više...

U ožujku je Aleksandra, ispred Volonterskog centra Istra, sudjelovala u 2 fokusne grupe vezano uz potrebe i prava mladih. U fokusnoj grupi u okviru projekta „Mreža za aktivaciju mladih“ Udruge ZAMISLI naglasak je bio prepoznavanju i definiranju područja rada s mladima, kao i definiranju uloge osobe koja radi s mladima ...

Pročitajte više...
Radionica (1)

Andrea Budić, ispred Volonterskog centra Istra, sudjelovala je 11. ožujka 2021. godine na online radionici: „Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje organizacija civilnoga društva u zajednici“ u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART.Cilj ove radionice bio je predstaviti pojam društvenog kapitala te utvrditi kako različite organizacije ...

Pročitajte više...