Volonterski centar Istra

Aktivnosti i projekti RSS feed

Inicijativa za volonterski centar Istarske županije je dana 26.04.2011.u vremenu od 08:00 do 16:00 na Narodnom trgu u Puli predstavila svoje aktivnosti i volonterske akcije i organizacije koje na širem području Pule okupljaju volontere i volonterskim radom unapređuju kvalitetu života u zajednici.

Pročitajte više...

Inicijativa za volonterski centar Istarske županije, koju čine udruge Suncokret Pula, Zelena Istra, ZUM, Metamedij, Casoni vecchi, Crveni križ Pula te Obiteljski centar IŽ, održala je u četvrtak 27.siječnja u prostorima udruge Metamedij press konferenciju, na kojoj su predstavljene aktivnosti projekta "Volonterski Centar Istarske županije" za 2011. godinu. Svrha projekta ...

Pročitajte više...

Dana 3.prosinca 2010. u MMC-u Luka Inicijativa za volonterski centar Istarske županije obilježila je Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Usporedno se odvijala i volonterska akcija "Želim proći!", koja se netom nakon predstavljanja Inicijative i same akcije preselila na ulice grada Pule.

Pročitajte više...