Volonterski centar Istra

Aktivnosti i projekti RSS feed

18.04.2016.

Zadnja radionica "Snažni kao volonteri"

Snažni kao volonteri - iz vježbe timskog rada

Nakon uspješnih prethodnih susreta, na kojima su sudionici iz većeg broja lokalnih problema odabrali arhitektonske barijere koje osobama s invaliditetom u Rovinju onemogućuju pristup sadržajima i uslugama u zajednici, na završnom smo se susretu, 16. travnja, usmjerili na konkretnu volontersku akciju izrade rampe koja će se postaviti na ulaz u gradski muzej. 

Između trećeg i četvrtog susreta "Snažni kao volonteri" sudionici su samostalno istražili mogućnosti prikupljanja donacija u materijalu i različite uradi-sam vodiče za izradu rampi za pristup osoba s invaliditetom, provjeravali propise vezane za rampe i korištenje javnih površina, dogovarali suradnju s ustanovama koje će imati ulogu u volonterskoj akciji i održali nekoliko sastanaka užeg tima. 

Tako smo na završnom susretu raspolagali s mnoštvom novih informacija koje smo integrirali u hodogram pripreme volonterske akcije, a bavili smo se i načelima i faktorima uspješnog timskog rada te osnovama komunikacije s medijima. Postavljanje rampe na Zavičajni muzej je planirano na dan otvorenja izložbe Marca Chagalla, 29.4. travnja, te je tako radno ime akcije "Chagall za sve". Naravno, uz osiguranje pristupa osobama s invaliditetom na izložbu, istom se akcijom i ukazuje na problem postojanja arhitektonskih barijera drugdje u Rovinju.

Ova se akcija također odlično povezuje s novom inicijativom G.R.E.M. Rovinj - Građani Rovinja Evoluiraju i Mijenjaju Rovinj čiji je cilj osvještavanje potreba zajednice te povezivanje i aktivno uključivanje što većeg broja građana u njezin razvoj.

Do otvorenja izložbe i postavljanja rampe brojimo dane - a u međuvremenu rovinjska ekipa aktivnih građanki/ građana ima još puno posla!


Prethodni SKV susreti

Akcija "Chagall za sve"