Volonterski centar Istra

Aktivnosti i projekti RSS feed

03.12.2010.

Volonteri iznenadili vozače

Dana 3.prosinca 2010. u MMC-u Luka Inicijativa za volonterski centar Istarske županije obilježila je Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Usporedno se odvijala i volonterska akcija "Želim proći!", koja se netom nakon predstavljanja Inicijative i same akcije preselila na ulice grada Pule.

Nakon uvodnih naputaka više od 50 volontera i volonterki,“uniformirani“ majicama akcije uz pratnju komunalnih redara Grada Pule i medijsku pratnju Regional expressa u užem je centru grada mirnom povorkom promoviralo kulturu volontiranja i to sa ciljem osviješćivanja građana/ki o problemu nepropisnog parkiranja i njegovom utjecaju na kretanje osoba s poteškoćama u kretanju. Šarena je povorka crvenim i zelenim letcima pokudila i pohvalila, ali i uputila građane na Zakon o sigurnosti prometa na cestama i kako njegovo nepoštivanje osobama s invaliditetom, majkama sa djecom u kolicima, biciklistima i ostalim građanima onemogućava nesmetano kretanje.

Prvotni plan akcije planiran je samo za područje Pule, ali se uključivanjem socijalno osviještenog gospodarstvenika Denona d.o.o. koji su donirali svoje usluge spontano pretvorila u akciju na razini cijele županije. Vrijedni su volonteri, podijelili više od 4000 letaka na motorna vozila grada Pule dok se paralelno u Labinu, Vodnjanu, Rovinju,Novigradu, Pazinu, Poreču i Bujama podijelilo ostalih 8000 letaka čime je inicijativa dobila regionalni karakter.

Volonterskom šetnjom ulicama našega grada, a u pratnji i osoba sa invaliditetom, odnosno sa medicinskim pomagalima i roditeljima sa djecom u dječjim kolicima građanima/kama smo ukazali na stvarne potrebe i probleme naših sugrađana i jasno javno zagovarali važnost volonterizma i volonterskog centra Istarske županije.

Akciji su se odazvale svojim volonterima, info materijalima ili prezentacijama (osim udruga koje djeluju kroz ovu inicijativu) i Društvo distrofičara Istre, Zadruga osoba sa invaliditetom, Udruga za autizam Istre, SOS telefon županije Istarske te Udruga obitelji stradalih u prometu. Pridružili su se i „Sanjači knjiga“ kojih je nekolicina uprkos istovremenom otvaranju Sajma knjige došla podržati inicijativu kao i g. Josip Pino Ivančić, aktivist Zelene Istre, svojim performerskim aktivnostima. Informativnom dijelu akcije za koji je MMC Luka nesebično donirala prostor i pomoć pridružili su se i učenici Industrijsko-obrtničke škole i studenti povijesti Filozofskog fakulteta u Puli koji su tako mogli ostvariti kontakte i dobiti odgovore na pitanja gdje i kako volontirati.

U nedjelju, 05.12.2010. na Međunarodni dan volontera Inicijativa za volonterski centar Istarske županije predstavila se i na Sajmu knjiga.

Ova građanska inicijativa provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Inicijativu je sufinancirala udruga ZUM, kao i gore navedena tvrtka Denona d.o.o.

Fotke