Volonterski centar Istra

Aktivnosti i projekti RSS feed

25.02.2020.

Poreč: Održana druga radionica ciklusa u okviru projekta „ProActive“ u Turističko – ugostiteljskoj školi Antona Štifanića Poreč

U ponedjeljak, 24. veljače 2020. godine, Marinela i Aleksandra provele su drugu radionicu ciklusa u okviru projekta „ProActive – osnaživanje kompetencija mladih za aktivan pristup tržištu rada“, s dvije grupe učenika/ca trećih razreda, usmjerenja hotelijersko-turistički tehničar i turističko hotelijerski komercijalist.

U drugoj radionici naglasak je bio na socijalnim i komunikacijskim vještinama koje smo razvijali kroz aktivnosti usmjerene razvoju suradnje, kao i kroz aktivnosti samopredstavljanja i davanja povratne informacije. U diskusijama smo razgovarali o vještinama rješavanja problema, definiranja ciljeva i planiranja akcije, pregovaranja, traženja informacija, upravljanja vremenom, davanja i primanja uputa i povratne informacije te aktivnog slušanja, te smo iste smještali u kontekst zapošljavanja i rada.

Kako bi učenici bili pripremljeniji za „javni nastup“ u procesu traženja posla i zapošljavanja, naglasak smo stavili na komunikacijske vještine koje nam pomažu prilikom samopredstavljanja i prezentacije, ali i davanja povratnih informacija.

Učenici/ce su naglasili/e da im je radionica bila korisna jer su dobili/e puno informacija o tome kako „zauzeti stav“ te „kako komunicirati s publikom“.

Projekt „ProActive – osnaživanje kompetencija mladih za ulazak na tržište radaprovodi Volonterski centar Istra uz podršku vanjskih suradnica Marinele Dropulić Ružić i Mojce Tavčar – Benčić, u partnerstvu s Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića Poreč, Gimnazijom Pula i Talijanskom srednjom školom Dante Alighieri Pula – Scoula media superiore Italiana Dante Alighieri Pola.

Projekt se provodi u razdoblju od 1. rujna do 31. kolovoza 2020. godine, a sufinanciran je od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kroz dodjelu donacija u 2019. godini „Pružimo znanja, potaknimo inicijative“.