Volonterski centar Istra

Aktivnosti i projekti RSS feed

28.01.2021.

Online: Analiza postojećeg stanja rada s mladima u RH

U srijedu, 27. siječnja 2021., zaposlenica Aleksandra je sudjelovala na predstavljanju istraživanja „Analiza postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te izrada preporuka i smjernica za njegov razvoj“. Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima“, koje provodi Središnji državni ured za demografiju i mlade (kao pravni slijednik Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku) , koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi s ciljem standardizacije rada s mladima kojeg u Hrvatskoj provode udruge civilnog društva izvan formalnog obrazovnog sustava te podizanja svijesti o njegovoj ekonomskoj i društvenoj koristi. Tijekom predstavljanja rezultata naglasak je stavljen na mapiranje glavnih aktera, analizu njihovih kapaciteta te analizu kvalitete dostupnih usluga u području rada s mladima. Također, dane su smjernice za unaprjeđenje navedenog područja, s ciljem doprinosa daljnjoj profesionalizaciji rada s mladima i izradi zanimanja radnika s mladima.

Fotke