Volonterski centar Istra

Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji

O PROJEKTU

Projekt "Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji" provodi Volonterski centar Istra zajedno s partnerima: Grad Pula, Grad Buje, Srednja škola "Vladmir Gortan", Grad Pazin i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile.

Projektom se razvija i promovira volonterstvo u Istarskoj županiji, kroz djelovanje i jačanje lokalnog volonterskog centra u Istarskoj županiji s ciljem povećanja broja volontera i jačanja kapaciteta organizatora volontiranja.

Ciljevi projekta su:

  • Potaknuti veće uključivanje građana/ki (posebice mladih) u volonterske programe organizatora volontiranja na području Istarske županije 
  • Potaknuti i podržati razvoj novih i postojećih volonterskih programa na području Istarske županije te promovirati praksu priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem
  • Unaprijediti postojeće te uspostaviti nove suradničke odnose između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi volonterskih programa 
  • Potaknuti uspostavu i razvoj školskih volonterskih klubova/ školskih volonterskih programa
  • Povećati vidljivost (vrijednosti) volonterstva na području Istarske županije
  • Ojačati kapacitete Volonterskog centra Istra kao lokalnog volonterskog centra za područje Istarske županije

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, provest će se niz aktivnosti usmjerenih mladima, učenicima/cama srednjoškolskih obrazovnih programa, volonterima/kama te zainteresiranim građanima/kama te predstavnicima/cama organizatora volontiranja, odnosno koordinatorima/cama volontera/ki.

Tijekom informativno-motivacijskih radionica učenici/ce Srednje škole „Vladimir Gortan“, Buje i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin imat će priliku saznati više o dobrobitima volontiranja kao i mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici, dok će oni najmotiviraniji/e sudjelovati u ciklusu edukativno-motivacijskih radionica tijekom kojih će imati priliku aktivno sudjelovati u procjeni potreba zajednice u kojoj žive i promišljati o potencijalnim rješenjima u obliku organizacije odgovarajućih volonterskih akcija, ili samoinicijativnog uključivanja u volonterske programe organizatora volontiranja, sukladno vlastitim interesima. Tijekom osmišljavanja i provedbe volonterskih akcija u suradnji sa organizatorima volontiranja iz zajednice te uz podršku stručnih suradnika/ca škole kao i izvoditeljica aktivnosti, mladiće imati priliku razvijati specifične vještine te ostvariti pozitivno iskustvo kratkotrajnog volontiranja. Usporedno s provedbom aktivnosti usmjerenih učenicima/cama, kroz savjetodavnu i mentorsku podršku jačat će se kompetencije stručnih suradnika/ca te jačati kapaciteti odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu školskih volonterskih programa.

Kako bi se potaklo veće uključivanje građana/ki u volonterske programe, provest će se informativne i edukativne aktivnosti, uključujući „Volontersku kavu“ s ciljem informiranja zainteresiranih građana/ki i potencijalnih volontera/ki o mogućim volonterskim prilikama usklađenim s njihovim interesima, očekivanjima i kompetencijama. Radionica „Biti volonter/ka“ provest će se s ciljem edukacije potencijalnih i/ili postojećih volontera/ki o pravima i obvezama organizatora volontiranja i volontera/ki, kao i promišljanja o vrijednostima volonterstva, motivaciji za uključivanje te osobnim i drugim dobrobitima od volontiranja.  Također, omogućit će se uključivanje volontera/ki u provedbu aktivnosti ovog projekta.

Kako bi se jačali kapaciteti organizatora volontiranja za uspostavu i kvalitetnu provedbu volonterskih programa, provest će se edukativne i informativne aktivnosti, kao i aktivnosti umrežavanja i promocije kvalitetnih volonterskih programa.

Izobrazba o menadžmentu volonterskih programa (modularna izobrazba u trajanju od 6 dana) namijenjena je organizatorima volontiranja koji žele uspostaviti i/ili unaprijediti svoje volonterske programe, odnosno postojećim ili budućim koordinatorima/cama koji/e žele unaprijediti svoja znanja  i vještine u svim fazama provedbe volonterskog programa, od: planiranja uključivanja volontera/ki, izrade opisa volonterske pozicije, pronalaženja volontera/ki, odabira i uključivanja volontera/ki, orijentacije volontera/ki, praćenja i podrške volonterima/kama,  nagrađivanja volontera/ki do procjene rada volontera/ki i volonterskog programa organizacije.

Jednokratne edukativne aktivnosti, koje će se provoditi u obliku radionica i/ili predavanja, namijenjene su koordinatorima/cama volontera/ki koji se žele dodatno usavršavati u području menadžmenta volonterskih programa. Sadržaj/teme jednokratnih aktivnosti dogovaraju se u suradnji sa zainteresiranim sudionicima/cama.

Sastanci Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki Istarske županije namijenjeni su koordinatorima/cama volontera/ki koji žele podijeliti izazove s kojima se susreću tijekom koordiniranja volonterskog programa kao i primjere dobrih praksi rada s volonterima/kama. Također, Sastanci omogućuju stjecanje informacija u nekom od specifičnih područja interesa kao i umrežavanje sa drugim organizatorima volontiranja u zajednici.

Mentorska i savjetodavna podrška namijenjena je svim organizatorima volontiranja, koordinatorima/cama volontera/ki te uključuje informiranje o zakonodavnom okviru u području volonterstva kao i konzultacije o mogućnostima razvoja volonterskih programa te prilagodbe i/ili unaprjeđenja istih. U okviru navedene podrške, moguća je i trajnija izravna mentorska i savjetodavna podrška zainteresiranim organizatorima volontiranja.

Usporedno, povećanje vidljivosti (vrijednosti) volonterstva provodit će se putem razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada putem on-line baze, diseminacijom odgovarajućih priručnika kao i novosti i primjera dobre prakse u području volontiranja putem kontinuiranih objava na društvenim i mrežnim stranicama te newslettera.

Provedba navedenih aktivnosti omogućit će jačanje postojećih i uspostavu novih suradničkih i partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva, javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave, dok će aktivnosti  stručnog usavršavanja zaposlenica i umrežavanja sa drugim volonterskim centrima, doprinijet će jačanju kapaciteta Volonterskog centra Istra kao lokalnog volonterskog centra.

U projektne aktivnosti mogu se uključiti svi zainteresirani organizatori volontiranja te građani/ke i volonteri/ke s područja Istarske županije, prijavom na odgovarajuće pozive kao i kontaktiranjem izvoditeljica putem kontakata: vci@vci.hr ili 097/6713214.

Projekt se provodi u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020., a sufinanciran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kroz Javni poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini, u iznosu od 100.000,00 kuna.

ODRŽAN STASTANAK NEFORMALNE MREŽE I RADIONICA

U srijedu, 11. ožujka 2020. godine održali smo sastanak Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki u Istarskoj županiji, nakon čega smo proveli radionicu "Komunikacijske i socijalne vještine u kontekstu rada s volonterima/kama". Kako nam je bilo i o čemu smo razgovarali možete pročitati ovdje.