Volonterski centar Istra

Lokalni Volonterski centar Istra

Program "Lokalni volonterski centar Istra" provodi Volonterski centar Istra zajedno s partnerima: Grad PulaGrad BujeGrad Pazin, Gimnazija Pula, Srednja škola "Vladmir Gortan", Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Osnovna škola Centar i Centar za socijalnu skrb Pula. Programom se razvija i promovira volonterstvo u Istarskoj županiji, kroz djelovanje i jačanje lokalnog volonterskog centra u Istarskoj županiji s ciljem povećanja broja volontera i jačanja kapaciteta organizatora volontiranja.

Program "Lokalni volonterski centar Istra" provodi se od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022., a sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kroz Javni poziv za prijavu dvogodišnjih projekata volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu, iznosom od 100.000,00 kuna za prvu godinu provedbe.

Program pridonosi razvoju volonterstva na području Istarske županije provedbom aktivnosti promocije volonterstva izravno ciljanim skupinama, jačanja kapaciteta organizatora volontiranja i lokalnog volonterskog centra, te aktivnosti umrežavanja i povećanja vidljivosti volonterstva.

Ciljevi programa su:

° Potaknuti veće uključivanje građana (posebice mladih) u volonterske programe organizatora volontiranja na području Istarske županije

 ° Potaknuti razvoj novih i podržati razvoj i unaprjeđenje volonterskih programa na području Istarske županije uz promociju primjera dobrih praksi i promocije vrijednosti volontiranja

° Jačanje kapaciteta organizatora volontiranja i volontera za organizaciju i provedbu aktivnosti temeljenih na metodama iskustvenog učenja uz promociju vrednovanja i priznavanja kompetencija stečenim kroz volontiranje

° Ojačati postojeće i/ili poticati razvoj novih oblika volontiranja s naglaskom na volonterske programe pomoći u učenju, inkluzivnog te kriznog volontiranja

° Osnažiti postojeće te uspostaviti nove suradničke odnose između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, odgojno-obrazovnih ustanova i ustanova socijalne skrbi u provedbi volonterskih programa

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, provest će se niz aktivnosti usmjerenih mladima, učenicima/cama srednjoškolskih obrazovnih programa, volonterima/kama te zainteresiranim građanima/kama te predstavnicima/cama organizatora volontiranja, odnosno koordinatorima/cama volontera/ki.