Volonterski centar Istra

ProActive

O PROJEKTU

Projekt "ProActive – osnaživanje kompetencija mladih za aktivan pristup tržištu rada", Volonterski centar Istra provodi u partnerstvu s Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića Poreč, Gimnazijom PulaTalijanskom srednjom školom Dante Alighieri Pula.

Projekt je usmjeren razvoju poduzetničkih i socijalno-emocionalnih kompetencija učenika/ca srednjoškolskih programa obrazovanja, u svrhu jačanja (samo)zapošljivosti mladih.

Ukupno 220 učenika/ca partnerskih škola bit će uključeno u informativno-motivacijske radionice, od čega će ukupno 40 zainteresiranih učenika/ca imati priliku sudjelovati u ciklusu od 4 radionice, te drugim aktivnostima individualne i grupne podrške i praćenja razvoja ideja.

Ciklus radionica, kao i aktivnosti podrške u individualnom/grupnom projektnom radu, usmjeren je jačanju i unaprjeđenju sljedećih kompetencija učenika/ca:

- Socijalno – emocionalne kompetencije kroz: samo-procjenu osobnih kompetencija, razvoja svijesti o sebi, razvoj organizacijskih i pregovaračkih vještina te vještina rada u timu i ostvarivanja odnosa, postavljanje osobnih i profesionalnih ciljeva, odgovorno donošenje odluka uz razvoj šire društvene svijesti

- Poduzetničke kompetencije kroz: razvoj vještina pravilnog pisanja životopisa i molbe, razvoj govorničkih/prezentacijskih vještina i samo-predstavljanja, usvajanje znanja području (samo)zapošljavanja i bolje razumijevanje tržišta rada, te kroz razvoj inovativnosti, kreativnosti i kritičkoga promišljanja.

Po završetku izravnih aktivnosti, izradit će se program radionica koji će, u obliku e-brošure, biti dostupan i distribuiran ostalim organizacijama, odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim institucijama usmjernim jačanju kompetencija mladih za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Radionice će provoditi Tihana Fontana i Aleksandra Lera, ispred Volonterskog centra Istra, u suvoditeljstvu s Marinelom Dropulić Ružić i Mojcom Tavčar-Benčić, sudionicama Treninga za mentore za rad s nezaposlenim mladima, te uz podršku volontera/ki.

Projekt se provodi u razdoblju od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020., a sufinanciran je od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kroz dodjelu donacija u 2019. godini „Pružimo znanje, potaknimo inicijative“.