Volonterski centar Istra

Novosti

26.05.2020.

Održan partnerski sastanak ERASMUS+ projekta "Tke Key"

Danas smo s partnerima na projektu The Key, razgovarali o napretku pripremnih aktivnosti projekta, kao i praćenju projektnih aktivnosti. Trenutno se aktivno bavimo prvim ciljem projekta, a to je razvoj inovativne metodologije u području rada s mladima usmjerene na njihovu aktivaciju i osnaživanje u tranziciji u odraslu dob. Metode na ...

21.05.2020.

Održan online sastanak lokalnih i regionalnih volonterskih centara

Volonterski je centar Istra, 14. je svibnja, sudjelovao na online sastanku lokalnih i regionalnih centara kojeg je organizirao Hrvatski centar za razvoj volonterstva.   Na  sastanku smo otvorili teme uloge volonterskih centara  te se dotakli prepreka s kojima se volonterski centri susreću u funkcioniranju i definirali preporuke koje će nam ...

20.05.2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je podatke o organiziranom volontiranju za 2019. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su MDOMSP-u podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, na temelju kojih MDOMPS statistički obradi podatke o organiziranom volontiranju. Statistička obrada rezultira popisom organizatora, volontera/ki, brojem volonterskih sati te troškova volontiranja. Također, dostupna je i komparativna statistika za navedene parametre, u odnosu na 2018. godinu. ...

20.05.2020.

Put ka oporavku: CEV – Europski volonterski centar poziva na promjenu brzine u području volonterstva

 Hrvatski centar za razvoj volonterstva se pridružio kampanji Europskog volonterskog centra, koji od donositelja odluka traži “promjenu brzine” u području razvoja volonterstva. „Kao dio procesa oporavka od krize, CEV poziva donositelje odluka da prebace u „višu brzinu“ u vezi s politikama i programima u području voonterstva. Promjena  brzine odnosi se ...

Sve novosti

PARTNERI


PODRŠKA