Volonterski centar Istra

Kontakti ostalih volonterskih centara

Hrvatski centar za razvoj volonterstva - web

Regionalni volonterski centri:

1. Volonterski centar Zagreb - web

2. Udruga „MI“ – Split - Volonterski centar Split - web

3. Udruga za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar Rijeka - web

4. DKolektiv - Volonterski Centar Osijek - web

Lokalni volonterski centri (preuzeto sa stranice Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, 2021.):

Zapadna Hrvatska

5. Udruga CARPE DIEM - Lokalni volonterski centar VolonterKA, Karlovac
6. Udruga za mlade Alfa Albona - Lokalni volonterski centar Labin
7. LAG Vallis Collapis - Volonterski centar Kupa, Ozalj
8. Volonterski centar Istra, Pula
9. Društvo „Naša djeca“ grada Gospića - Lokalni volonterski centar Gospić

Istočna Hrvatska

10. Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije, Županja
11. Mirovna grupa Oaza – „Oazin“ volonterski centar, Beli Manastir
12.Volonterski centar Slavonski Brod
13. PRONI Centar za socijalno podučavanje - Volonterski centar Vukovar
14. Inkluzivna kuća Zvono - Lokalni volonterski centar Zvono, Belišće
15. Udruga Oppidum - Volonterski centar Požega
16. Informativno pravni centar
17. Županijski volonterski centar KrEdA  

Središnja Hrvatska

18. Agencija lokalne demokracije Sisak, Volonterski centar Sisak
19. Udruga IKS – Volonterski centar Petrinja
20. Centar za mlade Križevci - Volonterski centar „Link“, Križevci
21. Centar za mlade Zaprešić – Volonterski centar Zaprešić
22. Udruga mladih Fenkis - Volonterski centar „Orkas“, Oroslavje
23. Zaklada Sandra Stojić, Kutina
24. ACT grupa - Volonterski ured Međimurja, Čakovec
25. Mreža udruga Zagor - Volonterski centar VolontirAJMO, Zabok
26. Udruga Srce Zelina – Lokalni volonterski centar Srce, Sv. Ivan Zelina
27. Humanitarna udruga "Fra Mladen Hrkać"

Južna Hrvatska

28. Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma – Lokalni volonterski centar Sinj
29. Udruga socijalnih radnika Zadar - Volonterski centar Zadar
30. Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai - Volonterski centar Dubrovnik
31. Udruga Dobra - Volonterski centar Dobra, Metković 
32. Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ - Volonterski centar „Pozitiva“, Šibenik
33. Centar za održivi razvoj Imotski - Lokalni volonterski centar Imotski
34.Savjetovalište Lanterna - Lokalni volonterski centar Lanterna, Makarska
35. Udruga ZvoniMir - Lokalni volonterski centar „Iskra“, Knin
36. Udruga Prizma - Volonterski centar Gračac