Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je dana 2.2.2018. izdalo obavijest da je omogućen pristup aplikaciji za unos izvješća organizatora volontiranja.Stoga, ovim putem obavještavamo sve organizatore volontiranja, odnosno sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su tijekom ...

Pročitajte više...

U Rijeci će se 19. i 20.4.2018. održati konferencija Volontiranje u kulturi (Capacity Building Conference: Volunteering in Culture) koju organizira Europski volonterski centar (CEV - European Volunteer Centre).Glavna tema su posebnosti volontiranja u području kulture, stoga vjerujemo da bi ova konferencija bila posebno zanimljiva svima koji se bave kulturom i srodnim ...

Pročitajte više...

Nakon održanog prvog međunarodnog sastanka u Ljubljani, u sklopu projekta PYLE, svaka od partnerskih organizacija, a tako i VCI, započela je s izradom prvih aktivnosti koje vode prema prvim rezultatima.Jedan od njih su i pedagoške osnove za tzv. emancipacijsko učenje, čiji je cilj pružiti teorijske osnove mentorima za PDCAE (Program ...

Pročitajte više...

Kao dio aktivnosti projekta „PORIV – podrška razvoju infrastrukture volonterstva“, Udruga za razvoj civilnog društva SMART i projektni partneri, Carpe Diem – Lokalni volonterski centar Volonterka, Volonterski centar Istra, Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, izradili su e-publikaciju „Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? ...

Pročitajte više...

Otvoren je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Regionalnom programu za mlade Istarske županije za razdoblje od 2018. do 2022. godine (sažetak), koji je dostupan na ovoj poveznici (PDF).Među osnovne alate bez kojih djelovanje za mlade nije moguće navode se i volonterske aktivnosti, za koje navode da su glavni problemi: niska ...

Pročitajte više...