Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

18.12.2014.

Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i Vodič za popunjavanje Potvrde
Ovogodišnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) pokriveno je važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem. Poseban izazov za zakonodavca bio je osiguranje instrumenata vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja, a na zahtjev volontera.

Važnost uvođenja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje posebno se odnosi na mlade koji su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i Vodič za korištenje možete preuzeti na našim stranicama (ovdje).