Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

05.12.2017.

Pula: Obilježavanje MDV u Rojcu

U Rojcu smo ove godine Međunarodni dan volontera obilježili s mladima i organizacijama koje uključuju mlade volontere/ke.

Na sajamski su se način, s puno mogućnosti za razgovor s mladim volonterkama i volonterima, srednjoškolcima/kama i studentima/cama predstavili: Volonterski centar Istra, Info-centar za mlade ZUM, Zelena Istra, Pulska filmska tvornica, Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Udruga cerebralne paralize Istarske županije, Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula, Metamedij, Naš san njihov osmijeh, CZSS Pazin - Obiteljski centar Pula, Suncokret i Savez udruga Rojca - portal Rojcnet.

Zahvaljujemo suradničkim organizacijama, Istarskoj županiji i Gradu Puli koji su financijski podržali ovo obilježavanje, svim posjetiteljicama i posjetiteljima koji su svojim sudjelovanjem iskazali interes za volontiranje i VCI timu - Tihani i volonterkama Katharini i Petri koje su u okviru Kluba mladih volonterki i volontera osmislile i pripremile događaj te vodile brigu da na licu mjesta sve funkcionira.

Sve zajedno je bilo dinamično, odlično posjećeno i zabavno i veselimo se novim idejama i suradnjama!