Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

16.04.2018.

Skoplje: Drugi sastanak projekta PYLE

Nakon prvog međunarodnog sastanka u Ljubljani, u listopadu 2017., te početnih aktivnosti unutar projekta PYLE, od 11. do 13. travnja 2018. održan je drugi međunarodni sastanak u glavnom gradu Makedonije - Skoplju.

Na sastanku je sudjelovalo 15 predstavnika svih partnera projekta - iz Zavoda Bob (Ljubljana, Slo), Centra KRIK (Skoplje, Mk) te Volonterskog centra Istra.

Glavni cilj sastanka bio je dogovor i početak izrade kurikuluma za trening mentora u sklopu PDCAE programa (Program for Developing Competences for Autonomous Employment), ali i osvrt na dosadašnje aktivnosti i izradu prvog intelektualnog ishoda ovog projekta, a to su pedagoške osnove za tzv. emancipacijsko učenje. Osim toga, dogovoreni su daljni koraci za praćenje i evaluaciju projekta, te idući međunarodni sastanak, koji će se održati u Puli u rujnu ove godine.

Više o projektu, aktivnostima i zanimljivostima vezanima uz projektne teme, pratite na stranici Knowledge Exchange Base

Fotke