Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

21.09.2018.

Pula: Treći sastanak projekta PYLE

Treći međunarodni sastanak projekta PYLE (Post-YU for Learning Emancipation - Supporting Learners on the Way to Self-Realization) održan je u Puli, od 13. do 16. rujna 2018. 

Na sastanku je sudjelovalo 15 predstavnika svih partnera projekta - iz Zavoda Bob (Ljubljana, Slo), Centra KRIK (Skoplje, Mk) te Volonterskog centra Istra.

Raspravljali smo o planu provedbe treninga mentora programa PRiKAZ, koji je jedna od aktivnosti projekta PYLE te o evaluaciji istog, nakon čega će se napraviti i nacionalne preporuke za provođenje treninga, kao jedan od intelektualnih rezultata projekta. Osim toga, zajednički se na licu mjesta pratio tijek dosadašnjih aktivnosti, ali i onih preostalih. Više o sastanaku i rezultatima sastanaka, čitajte na stranici Knowledge Exchange Base.

Volonterski centar Istra će uskoro početi sa selekcijom sudionika za trening mentora za program PRiKAZ, a nakon toga i s provedbom, stoga pratite naše stranice, kako biste na vrijeme bili informirani o tijeku događaja! :)

Prvi sastanak održan je u Ljubljani, u listopadu 2017., a drugi u Skoplju u travnju 2018. Više o istima, čitajte ovdje