Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

24.01.2019.

Padova: Europska prijestolnica volonterstva 2020.

Što je to "Europska prijestolnica volonterstva?"

Europski volonterski centar (CEV) je s natjecanjem za Europsku prijestolnicu volonterstva započeo 2013. godine, kada se obilježavala Europska godina građana.

Europska prijestolnica volonterstva je europsko otvoreno natjecanje, čiji je cilj promovirati i razvijati volonterstvo na lokalnoj razini, kroz promociju općina/ gradova koji podržavaju i jačaju partnerstva i suradnju s lokalnim volonterskim centrima i drugim organizacijama koje uključuju volontere.

Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu sve europske općine i gradovi, a konačnu odluku o novoj prijestolnici, među svim prijavljenim kandidatima, donosi međunarodni sud u kojem sudjeluju ključni dionici povezani s volonterstvom, koji dolaze iz civilnog društva, privatni/ profitni sektor te EU institucija.

Kriteriji za ocjenjivanje prijava jesu preporuke za učinkovitiju europsku politiku za podršku i promicanje volontera, volonterstva i organizatora volontiranja iz Skupa politika vezanih uz volontiranje u Europi (P.A.V.E.) te na koji način će se podržati i promovirati Europske snage solidarnosti.

Zašto se prijaviti?

Općine/ gradovi koji osvoje titulu Europske prijestolnice volonterstva, kroz podršku dobivaju prepoznatljivost lokalnih volonterskih inicijativa i jačanje lokalnog okvira za volonterstvo, a na taj način daju inspiraciju i promoviraju kulturu i vrijednosti volonterstva u lokalnoj zajednici. 

Padova - Europska prijestolnica volonterstva 2020.

Za Europsku prijestolnica volonterstva 2019. godine izabrane su slovačke Košice, a za iduću, 2020. godinu, sprema se već izabrana Padova. Osim Padove, kandidat je bio britanski Stirling. A po čemu je to Padova posebna u ovom području?

- podržava i potiče volontere/ke različitih grupa i pozadina
- pozitivno je usmjerena na to kako kroz volontiranje doprinijeti društvenoj inkluziji i dobrobiti ranjivijih skupina
- nudi volonterske mogućnosti tražiteljima azila, uključujući treninge
- podržava lokalni volonterski centar u omogućavanju besplatnog prostora kojeg volonteri/ke mogu koristiti za provedbu vlastitog programa ili projekta
- osigurava trening o volonterstvu za zaposlenike/ce Grada
- ima određenog člana vijeća koji je odgovoran za područje volonterstva
- osigurava jasan sustav mjera i politika u području volonterstva
- vodi lokalni registar organizatora volontiranja

Više o odabiru Padove, čitajte ovdje.

Novi poziv, za Europsku prijestolnicu volonterstva 2021., bit će objavljen u veljači 2019. Stoga, pratite stranice Europskog volonterskog centra i prijavite svoju općinu ili grad. Možda se baš među sljedećim kandidatima nađe neki hrvatski grad ili općina. :)