Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

25.03.2019.

Izvještaj sa sudjelovanja na konferenciji "Volontiranje u području socijalne skrbi"

Predstavnica Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera,  22.03.2019. godine sudjelovala je na konferenciji „Volontiranje u području socijalne skrbi“, u organizaciji Udruge SMART s ciljem predstavljanja ciljeva i rezultata međunarodnog projekta „SoVol: izgradnja kapaciteta u socijalnom sektoru kroz razvoj volonterskih programa u ustanovama socijalne skrbi u regiji Srednje i Istočne Europe“, Financiranog od strane Europske unije iz programa Erasmus +. Nakon pozdravnih i uvodnih govora, predstavljeni su alati izrađeni tijekom provedbe projekata, odnosno vodiči za uspostavu volonterskih programa za uspostavu, kao i priručnici za trenere u području osposobljavanja koordinatora volontera, mentora volontera te samih volontera te priručnik o mjerenju i komuniciranju utjecaja za ustanove socijalne skrbi. Centar za autizam Rijeka imao je priliku predstaviti iskustva i izazove u razvoju volonterskog programa u okviru pilot provedbe aktivnosti sukladno kojima su razvijeni navedeni alati. Također, u opuštenoj atmosferi imali smo priliku sudjelovati na radionici i upoznati se s konceptom mjerenja utjecaja volonterskog programa. Razmišljali smo na koje sve načine volonterski program, i njegova kvaliteta, može utjecati na korisnike, organizatore volontirana, volontere i širu lokalnu zajednicu. Željno iščekujemo alate koji će uskoro biti objavljeni u obliku e- publikacije, sa svim potrebnim informacijama i primjerima obrazaca, a koji će i nama omogućiti pružanje kvalitetnije i usmjerene savjetodavne podrške pri uspostavi i unaprjeđenju volonterskih programa u ustanovama socijalne skrbi.

Fotke