Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

17.04.2019.

Pula: Održana izobrazba "Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje"

U sklopu projekta "PORIV - podrška razvoju infrastrukture volonterstva", Volonterski centar Istra je 16.04.2019., u prostorijama Istarske razvojne agenciji u Puli, održao izborabzu "Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje".

Ukupno 10 ljudi prošlo je kroz izobrazbu, koju su vodile predstavnice Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera i Tihana Fontana.

Izobrazba je bila namijenjena koordinatorima/cama volontera/ki koji djeluju u organizacijama civilnog društva te javnim ustanovama, a provodela se s ciljem upoznavanja sa konceptom kompetencija, ključnim dijelovima i svrhom Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, odnosno osposobljavanja koordinatora volontera/ki za učinkovito i kvalitetno praćenje kompetencija volontera/ki.

Više o samoj Potvrdi o kompetencijama stečenim kompetencijama čitajte ovdje.

Projekt "PORIV – Podrška razvoju infrastrukture volonterstva" usmjeren je ka rješavanju problema nedostatne razvijenosti kapaciteta ključnih dionika u razvoju i promociji volonterstva – organizatora volontiranja i volonterskih centara. Svrha projekta je osigurati visoku razinu kvalitete volonterskih programa, adekvatnu podršku organizatorima volontiranja i  veću vidljivost volonterstva na regionalnoj i lokalnoj razini te posljedično veću uključenost građana u volontiranje. Provodi se u partnerstvu Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka, Volonterskog centra Istra,  CARPE DIEM - udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatski centar za razvoj volonterstva, a traje od lipnja 2017. do svibnja 2019. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 699.050,76 kuna.

Fotke