Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

25.04.2019.

Otvorena anketa: Procjena potreba organizatora volontiranja u području volonterstva i oblika podrške od strane Volonterskog centra Istra

Volonterski centar Istra poziva sve organizatore volontiranja da sudjeluju u procjeni potreba organizatora volontiranja u području volonterstva i oblika podrške od strane Volonterskog centra Istra.

Kao lokalni volonterski centar, VCI kontinuirano pruža podršku organizatorima volontiranja i volonterima/kama u svrhu osiguravanja kvalitetnih volonterskih programa i razvoja područja volonterstva. U želji da i dalje, kroz projektne aktivnosti, osiguravamo usluge i podršku koja je u skladu s potrebama/ interesima organizacija koje uključuju volontere/ke, molimo Vas za Vaš doprinos u obliku ispunjavanja anketnog upitnika koji je dostupan ovdje. Za ispunjavanje upitnika potrebno je između 10 i 15 minuta.

Vaši odgovori pomoći će nam u osmišljavanju daljnjih aktivnosti i izradu projektnih prijedloga.

Molimo Vas da upitnik ispunite do 07.05.2019.

Unaprijed se zahvajujemo na uloženom vremenu i trudu. Za dodatna pitanja, obratite nam se na vci@vci.hr