Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

04.03.2020.

Pula: Održan 1. partnerski sastanak projekta „Volontiranje je uKLJUČivanje“

U utorak, 3. ožujka 2020. godine održali smo sastanak s predstavnicima Dječjeg doma „Ruža Petrović“ i Doma za odgoj djece i mladeži Pula, koji su nam partneri u projektu „Volontiranje je uKLJUČivanje“. Na sastanku su sudjelovali/e Anica Idžaković, ravnateljica te Iva Matanović, odgajateljica u Domu za odgoj djece i mladeži Pula, Davorka Belošević, ravnateljica  i Mladen Kosanović, psiholog Dječjeg doma „Ruža Petrović“ te Danijela Ustić, Sanja Matijaš i Aleksandra Lera ispred Volonterskog centra Istra.

Projekt „Volontiranje je uKLJUČivanje“ usmjeren je povećanju socijalne uključenosti mladih iz alternativne skrbi kroz aktivnosti osnaživanja mladih, udruga i ustanova socijalne skrbi na području Grada Pule.

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva provest ćemo niz aktivnosti: od motivacijsko-edukativnih radionica o volontiranju usmjerenih jačanju kapaciteta mladih za samostalno osmišljavanje i provedbu volonterskih akcija u suradnji sa organizatorima volontiranja u zajednici, ciklusa radionica životnih vještina čiji će se sadržaj definirati u suradnji sa zainteresiranim mladima do jednokratnih  aktivnosti „Kava sa…“ s ciljem povećanja informiranosti mladih u područjima zapošljavanja, zdravstvene skrbi te aktivnog sudjelovanja u društvu.

Također, usporedno ćemo raditi na jačanju kapaciteta Doma za odgoj djece i mladeži Pula za uključivanje volontera/ki iz zajednice i to kroz aktivnosti međusobne podrške i razmjene primjera dobre prakse od strane Dječjeg doma „Ruža Petrović“ te organizaciju i provedbu volonterske akcije u Domu za odgoj djece i mladeži Pula.

Projekt „Volontiranje je uKLJUČivanje“ provodi Volonterski centar Istra, u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Pula te Dječjim domom „Ruža Petrović“, a sufinanciran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Fotke