Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

30.06.2020.

UVODNO O VOLONTIRANJU: INTERAKTIVNA PREZENTACIJA I VIDEO MATERIJAL

S ciljem poticanja većeg uključivanja građana/ki, a posebice mladih, u volonterske programe organizatora volontiranja na području Istarske županije, Volonterski centar Istra izradio je interaktivnu prezentaciju i pripadajući video materijal „Uvodno u volontiranju“. Navedeni materijali nastali su kao rezultat prilagodbe aktivnosti situaciji i mjerama uvedenim s ciljem sprječavanja bolesti uzrokovane virusom COVID-19, odnosno kao nadopuna informativno-motivacijskih radionica namijenjenih učenicima/cama Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin i Srednje škole „Vladimir Gortan“ koje su se održale putem ZOOM platforme, alata za audio-vizualnu komunikaciju u stvarnom vremenu.

Korištenjem navedenih materijala moguće je upoznati se s ključnim pojmovima vezanim uz volontiranje: definicijama volontiranja, organizatora volontiranja, volontera/ke i korisnika/ce volontiranja; područjima kao i volonterskim aktivnostima u koje se moguće uključiti; načinima uključivanja u volonterske aktivnosti; dobrobitima od volontiranja za sve uključene; pravima i obvezama organizatora volontiranja i volontera/ki, te kompetencijama koje je moguće steći volontiranjem.

Interaktivna prezentacija izrađena na platformi Genial.ly dostupna je na poveznici, dok je video uradak dostupan na Youtube kanalu Volonterskog centra Istra.

Interaktivna prezentacija kao i video uradak namijenjeni su mladima (s naglaskom na srednjoškolce/ke) zainteresiranima za uključivanje u svijet volontiranja, pri čemu osim ključnih informacija pružaju i prostor za promišljanje, kao i smjernice za uključivanje u volonterske aktivnosti od interesa. Navedeni materijali mogu se koristiti i od strane odgojno-obrazovnih radnika/ca, kao alat za promociju volontiranja u okviru odgojno-obrazovnih ustanova. Za podršku pri korištenju materijala kao i da druga pitanja stojimo na raspolaganju putem e-maila: vci@vci.hr, te broja mobitela: 097/671 32 14.

Materijali su izrađeni u okviru aktivnosti projekta „Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji“, čiji je nositelj Volonterski centar Istra, a partneri u provedbi su: Grad Pula, Grad Buje, Srednja škola „Vladimir Gortan“ Buje, Grad Pazin, Gimnazija i srednja škola Jurja Dobrile Pazin. Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Fotke