Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

05.10.2020.

Ciklus radionica o volontiranju u Domu za odgoj djece i mladeži Pula i Dječjem domu “Ruža Petrović”

Nakon provedenih informativno-motivacijskih radionica s mladima u ustanovama, čiji je cilj bio informirati mlade o ključnim pojmovima u području volontiranja, poticati promišljanje o mogućnostima i dobrobitima volontiranja, mladi su se uključili u ciklus edukativno-motivacijskih radionica o volontiranju koji će rezultirati volonterskim akcijama.

Kroz ciklus informativno-motivacijskih radionica mladi imaju priliku sudjelovati u procesu organizacije, a kasnije i provedbe volonterske akcije, razvijati niz socijalno – emocionalnih vještina, od upoznavanja vlastitih interesa i osvještavanja osobnih resursa, do unaprjeđenja komunikacijskih vještina i vještina rada u timu, kao i vještine planiranja i odgovornog izvršavanja pojedinačnih i dogovorenih zadataka. Navedene vještine, kao i praktično iskustvo provedbe volonterskih akcija, mogu doprinijeti i jačanju zapošljivosti mladih.

Uključivanjem mladih iz alternativne skrbi (kao pripadnike socijalno isključene skupine) u volonterske aktivnosti usklađene s njihovim interesima i resursima, te uz nadzor i podršku svih uključenih, omogućava se stjecanje pozitivnog volonterskog iskustva, što može utjecati na motivaciju za daljnjim uključivanjem u volonterske aktivnosti u zajednici (kroz pojedinačni angažman u organizacijama od interesa, kao i razvoj drugih volonterskih akcija). Također, osim razvoja praktičnih vještina tijekom provedbe volonterskih akcija, mladi će moći preuzeti odgovornost za pojedinačne zadatke, osvijestiti vlastiti doprinos (ukupno uloženih 100 sati), te korisnost inicijativa za unaprjeđenje zajednice u kojoj žive.

Mladi su u Dječjem domu „Ruža Petrović“ već na prvoj radionici iskazali interes za volonterskim angažmanom u području zaštite i brige za životinje te djecu i starije osobe što će detaljnije razraditi planirajući volontersku akciju tijekom nadolazećih radionica, dok mladi iz Doma za odgoj djece i mladeži Pula aktivno organiziraju svoju volontersku akciju izgradnje sjenice, s klupicama od paleta i sjedalicama od starih guma, u dvorištu doma, prikupljajući potreban materijal i donacije, informirajući se o postupcima izrade sjenice i sjedalica te izrađujući plan provedbe aktivnosti u sklopu volonterske akcije.

Ciklus motivacijsko-edukativnih radionica aktivnost je projekta „Volontiranje je uKLJUČivanje“ koji se provodi s ciljem doprinosa socijalnom uključivanju mladih iz alternativne skrbi kroz aktivnosti osnaživanja mladih, udruga i ustanova socijalne skrbi na području grada Pule. Volonterski centar Istra, kao nositelj, projekt provodi u partnerstvu s Dom za odgoj djece i mladeži Pula i Dječji dom „Ruža Petrović“. Projekt se provodi uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i  mlade.

Fotke