Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

05.10.2020.

„Volonterski program u ustanovi“ – radionica s odgajateljicama Doma za odgoj djece i mladeži Pula i Dječjeg doma „Ruža Petrović“

S obzirom na to da su ključna ciljana skupina projekta „Volontiranje je uKLJUČivanje“ kojeg Volonterski centar Istra provodi u partnerstvu s Dječjim domom „Ruža Petrović“ i Domom za odgoj djece i mladeži Pula, mladi iz alternativne skrbi, izrazito važnim smatramo jačanje kapaciteta ustanova partnera za provedbu (volonterskih) aktivnosti temeljenih na interesima korisnika, te daljnje umrežavanje u lokalnoj zajednici s ciljem stvaranja i/ili obogaćivanja šire socijalne mreže, odnosno mreže usluga koje su dostupne mladima.

U tu svrhu Volonterski centar Istra pruža mentorsku i savjetodavnu podršku stručnim suradnicima Dječjeg doma „Ruža Petrović“ i Doma za odgoj djece i mladeži Pula u području učinkovitog upravljanja radom volontera. Jedna od aktivnosti navedene podrške je i radionica „Volonterski program u ustanovi“ koju smo proveli s odgajateljicama u ustanovama partnerima. Cilj je radionice bio upoznati stručne suradnike s dobrobitima uspostave volonterskog programa u ustanovi za korisnike i ustanovu, istaknuti kako mladi kroz volontiranje mogu zadovoljiti svoje potrebe te potaknuti ih na razmišljanje o mogućim volonterskim aktivnostima u sklopu volonterskog programa ustanove koje bi mladi (ko)kreirali u skladu s osobnim interesima i resursima.

Kroz usporedni rad s mladima iz alternativne skrbi i stručnim suradnicima, radi se na uspostavi modela koji će podržavati i osiguravati održivost inkluzivnih volonterskih aktivnosti (razvoj volonterskog programa ustanove, odnosno promišljanje o razvoju volonterskog kluba ustanove) koji bi omogućili uključivanje mladih iz alternativne skrbi, ali i druge volontere iz zajednice.

Projekt „Volontiranje je uKLJUČivanje“ provodi se uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.