Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

22.10.2020.

PULA: ODRŽANA RADIONICA BITI VOLONTER/KA

Radionicu „Biti volonter/ka“ vodile su projektna voditeljica i stručna suradnica na projektu u Volonterskom centru Istra, Aleksanda Lera i Sanja Matijaš. Održala se 21. listopada 2020., a dio je projekta „Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji“ čiji je  nositelj Volonterski centar Istra.  

Cilj je radionice bio unaprjeđenje znanja i osnovnih vještina sudionika/ca važnih za volontiranje te priprema sudionika/ca za volontiranje u organizaciji, a bila je namijenjena svim građanima zainteresiranima za temu volontiranja.

7 je sudionika/ca, (novih) volontera/ki imalo priliku kroz interaktivne, individualne i grupne aktivnosti promišljati i učiti. Teme obrađene na radionici su sljedeće:

-        Što je volontiranje? Tko su volonteri/ka, organizator volontiranja, korisnici/ce?

-        Zakon o volontiranju: kratkoročno/dugoročno volontiranje, prava i obveze volontera/ki i organizatora volontiranja, ugovor o volontiranju, potvrda o volontiranju

-        Etički kodeks volontera – koja su etička načela i standardi kojima se volonteri/ ke, organizatori volontiranja i korisnici/ce u svom djelovanju vode?

-        Ciklus menadžmenta volontera

-        Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje – Što je? Koji je proces izdavanja potvrde?

-        Motivacija za volontiranje – Što ljude motivira na volontiranje? Što mene motivira na volontiranje?

-        Dobrobiti volontiranja – Kako volontiranje utječe na pojedinca, organizatora volontiranja i korisnike te zajednicu u cjelini?

Volonterski centar Istra otvoren je za pitanja, pomoć te dostupan za davanje podrške prilikom uključivanja u volontiranje.

Partneri na projektu „Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji“ su: Grad Pula, Grad Buje, Srednja škola „Vladimira Gortana“ Buje, Grad Pazin i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, a projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Fotke