Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

04.01.2021.

ZAVRŠIO PROJEKT „PROACTIVE - JAČANJE KOMPETENCIJA MLADIH ZA AKTIVAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA“

Projekt "ProActive – osnaživanje kompetencija mladih za aktivan pristup tržištu rada", Volonterski centar Istra provodio je u partnerstvu s Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića PorečGimnazijom Pula i Talijanskom srednjom školom Dante Alighieri, Pula - Scuola media superiore Italiana Dante Alighieri, Pola.

Projekt je bio usmjeren razvoju poduzetničkih i socijalno-emocionalnih kompetencija učenika/ca srednjoškolskih programa obrazovanja, u svrhu jačanja (samo)zapošljivosti mladih.

Učenici/ce su partnerskih škola prvo bili  uključeni u informativno-motivacijske radionice, a neki su od njih imali priliku sudjelovati u ciklusu radionica, te drugim aktivnostima individualne i grupne podrške i praćenja razvoja ideja.

Ciklus radionica, kao i aktivnosti podrške u individualnom/grupnom projektnom radu, bili su usmjereni jačanju i unaprjeđenju sljedećih kompetencija učenika/ca:

Socijalno – emocionalne kompetencije kroz: samo-procjenu osobnih kompetencija, razvoja svijesti o sebi, razvoj organizacijskih i pregovaračkih vještina te vještina rada u timu i ostvarivanja odnosa, postavljanje osobnih i profesionalnih ciljeva, odgovorno donošenje odluka uz razvoj šire društvene svijesti

Poduzetničke kompetencije kroz: razvoj vještina pravilnog pisanja životopisa i molbe, razvoj govorničkih/prezentacijskih vještina i samo-predstavljanja, usvajanje znanja području (samo)zapošljavanja i bolje razumijevanje tržišta rada, te kroz razvoj inovativnosti, kreativnosti i kritičkoga promišljanja.

Po završetku izravnih aktivnosti, izradili smo program radionica koji će, u obliku e-brošure, biti dostupan i distribuiran ostalim organizacijama, odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim institucijama usmjernim jačanju kompetencija mladih za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Radionice su provodile Tihana Fontana, Aleksandra Lera i Sanja Matijaš, ispred Volonterskog centra Istra, u suvoditeljstvu s Marinelom Dropulić Ružić i Mojcom Tavčar-Benčić, sudionicama Treninga za mentore za rad s nezaposlenim mladima.

Projekt se provodio u razdoblju od 1. rujna 2019. do 31. prosinca 2020., a sufinanciran je od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kroz dodjelu donacija u 2019. godini „Pružimo znanje, potaknimo inicijative“.

Fotke