Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

23.12.2020.

VOLONTERSKA AKCIJA U DOMU ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI PULA

U sklopu projekta „Volontiranje je uKLJUČivanje“ Volonterski centar Istra provodi ciklus radionica o volontiranju s mladima iz alternativne skrbi.

Kroz ciklus od 5 radionica mladi imaju priliku okušati s eu ulozi organizatora volonterke akcija, kroz niz zanimljivih aktivnosti koje malade potiču na promišljanje o potrebama koje prepoznaju u zajednici te osmišljavanje odgovora na prepoznate potrebe te prepoznavanje svoje uloge u tom procesu.

Rezultata ciklusa od 5 radionica je volonterska akcija koju su mladi tijekom ciklusa osmislili, organizirali, a sada će je u ulozi volontera i provesti.

Mladi iz Doma za odgoj djece i mladeži Pula organizirali su volontersku akciju uređenja mjesta za druženje i provođenje slobodnog vremena na otvorenom, unutar domskog dvorišta. Mladi su svaki sunčani dan iskoristili za izradu sjenice sa sjedalicama od guma (a uskoro i paleta).

Cilj je ovih radionica potaknuti socijalno uključivanje mladih iz alternativne skrbi te ojačati njihove socijalno-emocionalne kompetencije kroz aktivnosti organizacije i provedbe volonterske akcije.

Projekt „Volontiranje je uKLJUČivanje“ provodi Volonterski centar Istra, u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Pula i Dječjim domom „Ruža Petrović“, uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Fotke