Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

07.10.2021.

Poziv na sudjelovanje u istraživanju o nagrađivanju volontiranja

Volonterski centar Istra, koji djeluje kao lokalni volonterski centar te provodi različite aktivnosti na području Istarske županije, provodi istraživanje o sustavima nagrađivanja volonterskog angažmana te kriterijima za dodjelu volonterskih nagrada na razini jedinica lokalne samouprave i županije te organizacija civilnog društva koje u svoj rad uključuju volontere_ke. Ovim istraživanjem želimo analizirati trenutno stanje i ispitati postojeće prakse vezano uz organizaciju sustavnog nagrađivanja volontiranja te dobiti uvid u postojanje interesa za uspostavu ovakvog oblika nagrađivanja na lokalnoj, odnosno na županijskoj razini. 

Sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21), volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volontiranjem se, u smislu Zakona o volonterstvu, "smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojim se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, [...], bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanje druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno".

Jedan od formalnih načina nagrađivanja volontiranja su volonterske nagrade. Osim Državne nagrade za volontiranje, koju dodjeljuje Vlada Republike Hrvatske (Zakon o volonterstvu, NN 58/07, 22/13, 84/21), u Hrvatskoj postoji niz lokalnih nagrada za volontere koje dodjeljuju lokalni volonterski centri uz podršku lokalne zajednice i lokalnih vlasti ili same jedinice lokalne (regionalne) samouprave. 

U ovom upitniku ispituju se potrebe i interes za uspostavu volonterskih nagrada odnosno nagrađivanja volontiranja, koji se osim na nagrađivanje volontera_ki, odnosi i na nagrađivanje koordinatora_ica volontera_ki, volonterskih programa i školskih volonterskih programa. 

Pitanja navedena u upitniku osmišljena su sukladno kriterijima i primjerima dobrih praksi uspostave i provedbe sustava nagrađivanja volontiranja, koji se provode na lokalnoj i regionalnoj razini uz podršku lokalnih odnosno regionalnih volonterskih centara.

Procijenjeno vrijeme ispunjavanja upitnika je 15 minuta.

Upitnik će biti dostupan do 20. listopada, 2021.

Molimo vas da upitnik ispuni osoba koja je upoznata sa strateškim i operativnim dokumentima u području volonterstva. Po završetku prikupljanja podataka za potrebe ovog istraživanja Volonterski centar Istra izradit će smjernice i preporuke za uspostavljanje sustava nagrađivanja volontiranja. 

Vaše ćemo odgovore tretirati s poštovanjem i diskrecijom, a u slučaju dijeljenja podataka s trećim stranama predstavljat ćemo ih kao objedinjena iskustva i potrebe svih organizacija koje su sudjelovale u istraživanju.

1. Upitnik za organizatore volontiranja s područja Istarske županije

2. Upitnik za predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Istarske županije

Istraživanje se provodi u okviru programa ''Lokalni Volonterski centar Istra'' čiji je nositelj Volonterski centar Istra, a partneri na projektu su Grad Pula-Pola, Gimnazija Pula, Centar za socijalnu skrb Pula, Osnovna škola Centar, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Grad Pazin, Srednja škola ''Vladimir Gortan'' Buje i Grad Buje-Buie. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj upitnika isključiva je odgovornost Volonterskog centra Istra.