Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

04.03.2022.

Održana radionica o uspostavi školskog volonterskog programa za djelatnike Osnovne škole Šijana

U četvrtak, 3. ožujka 2022., Danijela i Aleksandra, održale su radionicu za odgojno-obrazovne djelatnike Osnovne škole Šijana, u okviru projekta „Rastemo kroz volontiranje“.  Radionica je održana 33 predstavnika partnerske škole, u online obliku, a s ciljem upoznavanja odgojno-obrazovnih djelatnika sa aktivnostima odgoja za volontiranje, fazama razvoja te dobrobitima provedbe školskih volonterskih programa. Tijekom radionice, odgojno-obrazovni djelatnici imali su priliku promišljati o aktivnostima u okviru projekta „Rastemo kroz volontiranje“ odnosno o načinu na koje iste doprinose daljnjem razvoju kompetencija kod učenika te ostvarivanju ishoda učenja, s naglaskom na one definirane u okviru među-predmetnih tema građanskog odgoja i obrazovanja, učiti kako učiti, osobnog i socijalnog razvoja te poduzetništva. Edukativne i informativne aktivnosti usmjerene odgojno-obrazovnim djelatnicima omogućuju jačanje kompetencija osoba uključenih u aktivnosti odgoja za volontiranje te predstavljaju podršku razvoju kvalitetnih školskih volonterskih programa. Evaluacija provedene aktivnosti ukazuje na visok stupanj zadovoljstva sudionika provedenom radionicom te bolje razumijevanje ključnih pojmova, kao i dobrobiti od provedbe aktivnosti odgoja za volontiranje i uspostave školskih volonterskih programa. Sudionici su na ljestvici od 1 do 5 procijenili koliko se slažu sa sljedećim izjavama pri čemu su izračunate prosječne ocjene. Sudionici kazuju da su : bolje razumiju što je odgoj za volontiranje (4,72), razumiju dobrobiti od školskog volonterskog programa za učitelje i učenike (4,72), razumiju dobrobiti od školskog volonterskog programa za odgojno-obrazovne djelatnike (4,68), razumiju dobrobiti od školskog volonterskog programa za odgojno-obrazovnu ustanovu (4,68),  razumiju doprinos projekta „Rastemo kroz volontiranje“ ostvarivanju ciljeva i ishoda učenja (4,76). U odnosu na sadržaj i metode korištene u radionici, sudionici kazuju da su voditeljice prikazale sadržaj na jasan i zanimljiv način (4,8) te da su zadovoljni korištenim načinima i metodama rada (4,8). Sudionici ističu da su imali priliku aktivno sudjelovati i učiti (4,68) te razmijeniti iskustva i ideje (4,6). Projekt „Rastemo kroz volontiranje“ provodi Volonterski centar Istra, u partnerstvu s Osnovnom školom Stoja, Osnovnom školom Šijana i Osnovnom školom Svetvinčenat, uz financijsku podršku Ministarstva odgoja i obrazovanja, u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece u školskoj godini 2021./2022.