Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

26.09.2022.

Poziv mladima za sudjelovanje na treningu "Learning by Doing Good"

Sa zadovoljstvom objavljujemo poziv mladima za sudjelovanje u treningu "Learning by Doing Good"!

Trening će se održati u studenom 2022., na području Istarske županije, u okviru projekta "Learning by Doing Good: Supporting Learning through Youth-led Community Projects". Dva su ključna cilja sudjelovanja mladih u projektu:

-postizanje ciljeva (ishoda) učenja na individualnoj razini, koje mladi sami odaberu

-timsko osmišljavanje malog projekta ili niza aktivnosti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice.

Ovi će se ciljevi ostvariti kroz sudjelovanje mladih na uvodnom treningu i u šestomjesečnom zajedničkom radu na vlastitim ciljevima i projektu/aktivnostima u zajednici, uz pomoć osposobljenh mentora/osoba koje rade s mladima.

U čemu mladi točno sudjeluju?

1. Trening u trajanju od 5 dana (19. - 23.11.2022.), koji uključuje:

* detaljnije upoznavanje s projektom te upoznavanje mladih međusobno i s osobama koje će raditi s mladima u daljnjim aktivnostima

* iskustveno učenje o fazama projektnog ciklusa

* učenje o samom učenju (kroz projekte)

* bolje razumijevanje učenja zalaganjem u zajednici

* postavljanje individualnih kratkročnih ciljeva (ishoda) učenja

2. Šestomjesečni zajednički rad sudionika nakon treninga (studeni 2022. - ožujak 2023.)

* nastavak učenja o fazama projektnog ciklusa

* postavljanje dugoročnih ciljeva (ishoda) učenja

* zajedničko osmišljavanje i provedba malog projekta ili niza aktivnosti koje istovremeno doprinose rješavanju nekog problema u zajednici i dostizanju postavljenih dugoročnih ciljeva (ishoda) učenja

* sastanci s grupom mladih koji sudjeluju u projektu i mentorima

* individualna mentorska podrška

* mogućnost obrade novih tema koje mladi smatraju potrebnima za ostvarivanje ciljeva

3. Studijsko-evaluacijski posjet Ljubljani (travanj 2023.)

* predstavljanje provedenih malih projekata/inicijativa i razmjena iskustva

* evaluacija ishoda učenja i projekta

Prijavi se za trening ovdje.