Volonterski centar Istra

Osnivači

U nastavku slijedi kratak opis organizacija koje su bile pokretači Inicijative za osnivanje Volonterskog centra Istre.

Dana 21. ožujka 2012. u prostorijama Obiteljskog centra Istarske županije navedena Inicijativa donijela je jednoglasnu odluku o formaliziranju svog rada na razvoju volonterstva i afirmaciji volonterskog rada u društvu.

Volonterski centar Istra osnovan je kao neprofitna organizacija po Zakonu o udrugama Republike Hrvatske. Osnivači su udruge Zelena Istra, Metamedij, ZUM i Suncokret Pula te fizičke osobe Elvis Fekete, Nevija Srdoč i Danijela Ustić, koji zajedno čine i Skupštinu Volonterskog centra Istra. Za članove Upravnog odbora izabrane su Suzana Fraberger, Svetlana Stojanović i Danijela Ustić, koja je jednoglasnom odlukom izabrana i za predsjednicu Volonterskog centra Istra.

Udruga Suncokret Pula

Djeluje od 1992. u sklopu udruge Suncokret – Centar za humanitarni rad, a 2004. registrira se kao samostalna udruga radi operativnijeg djelovanja i neposrednijeg odgovora na potrebe zajednice. Suncokret u Puli provodio je cijeli niz psihosocijalnih programa s izbjeglicama, prognanicima te s lokalnim stanovništvom, radne kampove za volontere, programe osnaživanja mladih, a u novije vrijeme usmjerava se na rad s učenicima, studentima, djecom iz udomiteljske obitelji, osobama s razvojnim poremećajima i starima. Cilj udruge je organiziranje i provođenje psihosocijalnog, odgojnog i obrazovnog rada sa svrhom poticanja razvitka zajednice i poboljšanja kvalitete života. Više o udruzi pročitajte ovdje.

Udruga Zelena Istra

Udruga Zelena Istra je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana utemeljena 1995. godine. Misija udruge je zaštita okoliša i prirodnih bogatstava te društvena pravednost. Ciljevi udruge su zaštita okoliša i prirodnih bogatstava; poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša; informiranje građana o temama s područja zaštite prirode i okoliša; jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš; promicanje održivog razvoja i jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva s područja zaštite okoliša. Više o udruzi pročitajte ovdje.

Udruga Metamedij

Udruga Metamedij osnovana je 12.06.2001. godine s ciljem razvoja audio vizualne umjetnosti, multimedije, internet kulture i kulture općenito te oboljšanja kvalitete života mladih kroz edukativne kulturne, umjetničke i druge djelatnosti. Neprofitna je organizacija koja se bavi razvojem kulture mladih u području novomedijske umjetnosti, kroz organizaciju edukacija, prezentacija i promocija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U proteklih devet godina udruga je imala značajnu ulogu u razvoju sektora izvaninstitucionalnog obrazovanja i kulture mladih i za mlade, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Više o udruzi pročitajte ovdje.

Udruga ZUM

Udruga ZUM osnovana je 12. lipnja 2001. godine s misijom poticanja i motiviranja mladih na prepoznavanje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i vještina kroz edukaciju, informiranje i uključivanje u proces donošenja odluka. Od dana osnivanja, uz potporu lokalnih i nacionalnih vlasti te stranih donatora realizirali su mnoge projekte s ciljem aktivnog uključivanja mladih u društvena zbivanja na lokalnom nivou te poboljšanje institucionalnog okvira za njihov bolji položaj. Jedan od glavnih pravaca djelovanja udruge jest organizacija neformalnih edukacija. Iz tog razloga su organizirali brojne edukacije usmjerene na poslovni razvoj, edukacije usmjerene na osobni razvoj, kao i treninge aktivnog sudjelovanja u zajednici. Više o udruzi pročitajte ovdje.


U nastavku slijedi kratki opis organizacija i institucija koje nisu Osnivači Volonterskog centra Istra, ali su bili dijelom Inicijative za njegovo osnivanje.

Udruga Casoni vecchi

Fort Casoni Vecchi, u gradu Puli i šire poznatiji kao Fort Monte Paradiso austrougarska je utvrda iz 1853. g., a o kojoj se brine Udruga za oživljavanje i zaštitu utvrde Casoni Vecchi. U radu udruge sudjeluju njihovi mladi članovi, mnogi stariji članovi i podupirajući članovi same utvrde, a svakodnevno nam se pridružuju i novi entuzijasti, što ovu nevladinu organizaciju stavlja pred nove izazove i otvara nove mogućnosti za razvoj, a sve sa uvijek jednim, zajedničkim ciljem: oživljavanje i obnova tvrđave i pretvaranje iste u javni polivalentni multikulturalni prostor koji će u konačnici biti otvoren i koristiti svim građanima Pule kroz svoje radionice i prostore, zabavne i edukativne sadržaje, akcije, projekte i novu liberalnu platformu za razvoj civilnog društva. Više o udruzi pročitajte ovdje.

Crveni križ Pula

Gradsko društvo Crvenog križa Pula udruga je za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće društvene koristi koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje u Istarskoj županiji na području Grada Pule, Grada Vodnjana i općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Gradsko društvo Crvenog križa Pula je neprofitna pravna osoba. Surađuju sa javnim i poslovnim sektorom te drugim udrugama, a aktivnosti organizacije bazirane su na razvijanju i jačanju volontarijata. U svom radu vode se vrijednostima i načelima Međunarodnog Crvenog križa: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Više pročitajte ovdje.

Obiteljski centar Istarske županije

Obiteljski centar Istarske županije osnovalo je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2007. godine. Nakon što su stvoreni uvjeti za kvalitetan rad s korisnicima, Obiteljski je centar započeo s radom u svibnju 2008. godine. Iz Statuta Obiteljskog centra proizlaze poslovi savjetodavnog i preventivnog rada, te drugog stručnog rada koji se odnose na brak i međusobne odnose roditelja i djece; poticanje odgovornog roditeljstva; odgoj djece i prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladih; poteškoće u življenju s invaliditetom; uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi; poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana; razvoj i unaprjeđenje izvaninstitucijskih oblika potpore obiteljima, djeci, mladeži i drugim osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promociji obiteljskih vrijednosti; informativni, savjetodavni, preventivno-terapijski, edukacijski, promidžbeni i drugi stručni poslovi vezani uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladima. Slijedom donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi i promjena u organizaciji javne uprave, od 2015. godine je Obiteljski centar, kao podružnica, u sastavu Centra za socijalnu skrb Pazin, i dalje sa sjedištem u Puli i nadležnošću za pružanje usluga građanima cijele Istre.