Volonterski centar Istra

Volonterski alati i obrasci

Na ovoj stranici možete pronaći različite praktične upute i alate koji će vam pomoći da se jednostavnije snalazite u svijetu volontiranja - u potrazi za volonterskom pozicijom, u koordinaciji volontera s kojima raspolažete u organizaciji, u potrazi za volonterima, kod ispunjavanja volonterskih knjižica, kod upisa u bazu volontera ili organizatora volontiranja i sl...

PRIMJER UGOVORA O VOLONTIRANJU

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg odnosa. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pisanom obliku. Obveza sklapanja ugovora u pisanom obliku regulirana je člankom 26., a bitni sastojci ugovora člankom 27. Zakona o volonterstvu.

Primjer ugovora o volontiranju (205.9 KB)

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VOLONTERSKE KNJIŽICE

Po završetku dugotrajnog volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu.

Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.

Idejni koncept volonterske knjižice izradila je Udruga „Mi“ iz Splita, a izdaju ih regionalni i lkalni volonterski centri u Hrvatskoj.

Upute za ispunjavanje volonterskih knjižica (331.5 KB)

POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM KROZ VOLONTIRANJE

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.

Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu.

U Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) taksativno je navedeno da volonter/ka ima pravo i na:

● stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje

●  priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem

●  potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži.

Obzirom da prava volontera/ki predstavljaju obveze odnosno odgovornosti organizatora volontiranja, o Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i ulozi organizatora volontiranja u njezinom izdavanju možete pronaći na ovdje:

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje - Što? Kako? Zašto? (425.4 KB)

Obrazac potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (10.9 KB)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 9/18), ministarstvu u čijem je djelokrugu volonterstvo (sada Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) jednom godišnje podnijeti Izvješće organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi do kraja veljače za prethodnu godinu (za razdoblje od 1.1. do 31.12.), isključivo putem internetske aplikacije koja je dostupna ovdje

Popunjavanje Izvješća je jednostavno, a - ako ste tijekom godine redovito vodili evidenciju s potrebnim elementima - i brzo! U nastavku nudimo neke alate za lakše snalaženje.

EVIDENTIRANJE VOLONTERSKIH SATI

Kako bi se što kvalitetnije vodilo računa o evidenciji prikupljenih volonterskih sati, preporuča se da, kod dugotrajnog volontiranja, volonter redovito vodi svoj Dnevnik volontera, u kojem zapisuje broj odrađenih sati, opis posla kojeg je obavio i ostale napomene koje mogu biti korisne. Evidencija radnih sati se uredno arhivira kod organizatora volontiranja te pomaže kod podnošenja izvještaja nadležnom ministarstvu o godišnje prikupljenim volonterskim satima organizacije/institutcije. U nastavku možete pronaći primjerak Dnevnika rada koji se vodi na mjesečnoj ili godišnjoj razini.

Primjer volonterskog dnevnika_godišnja evidencija (112.3 KB)

Primjer volonterskog dnevnika_mjesečna evidencija (116.8 KB)