Volonterski centar Istra

Volonterski alati i obrasci

Na ovoj stranici možete pronaći različite praktične upute i alate koji će vam pomoći da se jednostavnije snalazite u svijetu volontiranja - u potrazi za volonterskom pozicijom, u koordinaciji volontera s kojima raspolažete u organizaciji, u potrazi za volonterima, kod ispunjavanja volonterskih knjižica, kod upisa u bazu volontera ili organizatora volontiranja i sl...

PRIMJER UGOVORA O VOLONTIRANJU

Primjer ugovora o volontiranju (205.9 KB)

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE VOLONTERSKE KNJIŽICE

Upute za ispunjavanje volonterskih knjižica (331.5 KB)

POTVRDA O KOMPETENCIJAMA STEČENIM KROZ VOLONTIRANJE

U Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) taksativno je navedeno da volonter/ka ima pravo i na:

● stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje

●  priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem

●  potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatraži.

Obzirom da prava volontera/ki predstavljaju obveze odnosno odgovornosti organizatora volontiranja,  o Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i ulozi organizatora volontiranja u njezinom izdavanju možete pronaći na ovdje:

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje - Što? Kako? Zašto? (425.4 KB)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 9/18), ministarstvu u čijem je djelokrugu volonterstvo (sada Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) jednom godišnje podnijeti Izvješće organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi do kraja veljače za prethodnu godinu (za razdoblje od 1.1. do 31.12.), isključivo putem internetske aplikacije koja je dostupna ovdje

Popunjavanje Izvješća je jednostavno, a - ako ste tijekom godine redovito vodili evidenciju s potrebnim elementima - i brzo! U nastavku nudimo neke alate za lakše snalaženje.

Obrazac potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (10.9 KB)

EVIDENTIRANJE VOLONTERSKIH SATI

Kako bi se što kvalitetnije vodilo računa o evidenciji prikupljenih volonterskih sati, preporuča se da, kod dugotrajnog volontiranja, volonter redovito vodi svoj Dnevnik volontera, u kojem zapisuje broj odrađenih sati, opis posla kojeg je obavio i ostale napomene koje mogu biti korisne. Evidencija radnih sati se uredno arhivira kod organizatora volontiranja te pomaže kod podnošenja izvještaja nadležnom ministarstvu o godišnje prikupljenim volonterskim satima organizacije/institutcije. U nastavku možete pronaći primjerak Dnevnika rada koji se vodi na mjesečnoj ili godišnjoj razini.

Primjer volonterskog dnevnika_godišnja evidencija (112.3 KB)

Primjer volonterskog dnevnika_mjesečna evidencija (116.8 KB)