Volonterski centar Istra

BOĆARSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE 'ISTRIJANA'

Adresa: TRG NA MOSTU 2, 52100 PULA
Grad: Pula i okolica
Poštanski broj: 52100
Kontakt osoba: Davor Komar, predsjednik
Telefon: 091 665 22 22
Fax: 052 217 242
Mobitel: 091 665 22 22
E-mail: davor.komar@pu.t-com.hr
Web site: http://WWW.DDI.HR/
Opis: Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije 'Istrijana' je socijalna udruga osoba s invaliditetom čiji se članovi bave boćanjem. Klub okuplja sportaše svih kategorija invaliditeta koje se bave boćanjem. Klub je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna interesna udruga.
Boćanje za osobe s invaliditetom dvoranski je jedini paraolimpijski sport kojim se mogu službeno - profesionalno 'baviti' isključivo osobe sa najtežom vrstom invaliditeta, odnosno sa 100% tjelesnim oštećenjem ruku i nogu.
Boća se specijalnim kožnim boćama punjenim specijalnom smjesom/pijeskom (promjera 9 centimetara i težine 30 dkg).
Boćanje se dijeli na 4 kategorije – BC1 (boćari oboljeli od cerebralne paralize kojima boće priprema i dodaje asistent), BC2 (boćari oboljeli od cerebralne paralize koji boćaju samostalno), BC3 (boćari koji igraju sa specijalnim spravama i uz pomoć asistenta koji priprema boće i spravu), najzahtjevnija i najzastupljenija kategorija BC4 (kategorija namijenjena boćarima svih vrsta invaliditeta (distrofija mišića, multipla skleroza, tetraplegija…) koji boćaju samostalno) i BC5 (otvorena kategorija koje se igra isključivo u tročlanim ekipama bez obzira na stupanj i vrstu tjelesnog oštećenja).
Potrebe za volonterima: Kako se radi o sportu koji je namijenjen osobama sa najtežim stupnjem i vrstom oštećenja, invaliditet igrača i sam sport, zahtijevaju sudjelovanje i pomoć većeg broja volontera/pomagača.
Specifičnosti volontiranja: Volontere trebamo kako bi članovima našeg Kluba fizički pomagali pri treninzima i natjecanjima koja organiziramo i provodimo u sklopu Kluba. Od volontera očekujemo fizičku pomoć pri dodavanju i sakupljanju boća prilikom treninga i natjecanja, koja se održavaju diljem Hrvatske desetak puta godišnje u trajanju od 2-3 dana po natjecanju. Također od volontera potrebujemo i pomoć pri osobnoj pratnji/asistenciji članovima Kluba pri kretanju i ostalim fizičkim aktivnostima tijekom treninga i putovanja.

Volonterska mjesta

Trenutno nema projekata.