Volonterski centar Istra

Centar M.A.R.E.

Adresa: Luigija Montija 2
Grad: Rovinj i okolica
Poštanski broj: 52210
Kontakt osoba: Dalibor Jurić
Telefon: 091 2109 909
Fax: 052821123
Mobitel: 091 2109 909
E-mail: dalibor.juric@centar-mare.hr
Web site: http://www.centar-mare.hr/
Opis: Udruga Centar M.A.R.E - Model Aktivne Rehabilitacije i Edukacije:

Ciljevi Udruge:
 Poboljšati kvalitetu življenja društveno osjetljivih i/ili isključenih skupina i pojedinaca, posebno osoba sa invaliditetom, djece i mladih
 jačati sustav potpore djeci i mladima žrtvama psiholoških trauma, kao i njihovim obiteljima, u borbi s posljedicama trauma,
 Promovirati ljudska prava i socijalnu uključenost osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca.


Na obali mora, 3 km od starogradske jezgre grada Rovinja, unutar kompleksa rovinjske Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat", Udruga je obnovila derutnu zgradu tzv. „Kinderaj“ u koju su nekada dolazila na liječenje djeca iz Austro-Ugarske Monarhije.
Osnovana 2003. godine tada pod nazivom „Duga“, Udruga je uspješno organizirala ljetne radionice u obliku psihosocijalne pomoći za žrtve mina u objektima rovinjske Bolnice.


Ohrabrena uspjehom navedenih radionica, Udruga je krenula u renoviranje derutne zgrade unutar bolničkog kompleksa sa namjerom stvaranja regionalnog centra za žrtve mina. 2009. godine udruga Duga promijenila je naziv u Centar M.A.R.E – Model aktivne rehabilitacije i edukacije kako bi odgovorila na potrebe za rehabilitacijom sve većeg broja žrtava trauma općenito.
Uz pomoć gotovo 30 donatora, među kojima je najveći donator Kneževina Monako, zatim SAD, Japan, Češka, Francuska, Italija, Luxembourg, Norveška i dr., renoviranje zgrade neto veličine 644 m² je završeno 2012. godine. Cjelokupnu unutrašnjost kompletno je uredila i opremila švedska tvrtka IKEA.
Od početka rada 2013. godine do danas Centar M.A.R.E primio je gotovo 500 korisnika.
Program Centra M.A.R.E usmjeren je na osnaživanje i socijalno uključivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina/pojedinaca, posebno osoba s invaliditetom, djeci i mladima.

Naše aktivnosti:

 Osigurati sigurno, poticajno i kreativno okruženje za kratkotrajni boravak nudeći odgovarajuće oblike terapije da bi se osjetljivim društvenim skupinama i njihovim obiteljima omogućila razdoblja podrške i predaha,
 zainteresiranim organizacijama/udrugama koje rade u području zaštite ljudskih prava, osigurati financijski prihvatljiv smještaj i opremu te pozitivno okruženje za održavanje vlastitih radionica i seminara.
Potrebe za volonterima: Centar M.A.R.E. ima potrebu za volonterima koji imaju iskustva u radu s djecom. Volonteri bi provodili aktivnosti animiranja djece; crtanje, pjevanje, osmišljavanje predstava, izrada rukotvorina, sportske aktivnosti isl. Također postoji potreba za volonterima koji bi nadgledali djecu za vrijeme boravka na plaži, učili ih plivati isl.
Specifičnosti volontiranja: Volontiranje je potrebno nekoliko sati dnevno. Volonter na plaži tijekom dana i volonter tijekom popodneva/večeri koji bi s djecom provodio organizirane aktivnosti.

Volonterska mjesta

Volontersko mjesto Lokacija Period
Pomoć u pripremi doručka i čišćenja (2-3h dnevno) Rovinj i okolica 05.08.2015 - 30.09.2015
Održavanje vrta i zelenila u Centru MARE (1h dnevno) Rovinj i okolica 05.08.2015 - 31.08.2015