Volonterski centar Istra

Dom za odrasle osobe Motovun

Adresa: Brkač 28
Grad: Pazin i okolica
Poštanski broj: 52100
Kontakt osoba: Vedran Rimanić
Telefon: 052601002
Fax: 052601001
Mobitel: 0958085956
E-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr
Web site: http://www.dom-motovun.hr/
Opis: Dom za odrasle osobe Motovun u Brkaču pravni je slijednik Doma umirovljenika Motovun. Radi u kontinuitetu od 1954. godine. Osnivač Doma je Vlada Republike Hrvatske. U sklopu stalnog smještaja Dom pruža usluge: stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti, psihosocijalnu rehabilitaciju, korištenje slobodnog vremena, psihički bolesnim odraslim osobama. Kapacitet Doma u Brkaču je 89 mjesta, od toga 48 u jedinici za pojačanu skrb i njegu i 41 u stambenoj jedinici. U Domu je smješteno 89 korisnika. Također Dom pruža usluge Poludnevnog boravka, Pomoć i njega u kući te dostava obroka u kuću.
NAZIV: Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun
SKRAĆENI NAZIV: Dom za odrasle osobe Motovun
DJELATNOST: Briga o psihički bolesnim odraslim osobama
OSNIVAČ: Republika Hrvatska
PRAVA I DUŽNOSTI OSNIVAČA OBAVLJA: Ministarstvo socijalne politike i mladih
RAVNATELJ: Boris Demark
Potrebe za volonterima: Potrebni su nam volonteri za dugoročno i povremeno volontiranje kao i volontiranje u sklopu akcija.
Specifičnosti volontiranja: Korisnici volontiranja su psihički bolesne odrasle osobe.

Volonterska mjesta

Volontersko mjesto Lokacija Period
Voditelj nogometnih treninga Pazin i okolica 01.09.2015 - 01.10.2016
Volonter/ka u organizaciji Domosonga Pazin i okolica 01.03.2016 - 31.05.2016
Voditelj/ica kreativnih radionica u Poludnevnom boravku Pazin i okolica 01.09.2015 - 01.09.2016
Voditelj/ica plesne grupe Pazin i okolica 01.09.2015 - 01.09.2016
Voditelj/ica glazbene radionice Pula i okolica 01.09.2015 - 01.09.2016
Volonter/ka za čitanje slijepim i slabovidnim osobama Pazin i okolica 01.09.2015 - 01.09.2016