Volonterski centar Istra

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre (HDLUI)

Adresa: Istarska 30
Grad: Pula i okolica
Poštanski broj: 52100
Kontakt osoba: Dorina Vlakančić
Telefon: 052/ 214 408
Fax: 052/ 214 408
Mobitel: 098 46 47 41
E-mail: hdlu.istre@inet.hr
Web site: http://www.hdluistre.hr/
Opis: Opis---------
Potrebe za volonterima: Volontere možemo uključiti na poslovima anketiranja posjetilaca, osiguranje i pratnje osnvonoškolske djece na putu od škole do naših galerijskih prostora i sl.
Specifičnosti volontiranja: Volontiranje na području kulture i edukacije.

Povremeno volontiranje na otvaranju izložbi i projektu "Dijete u galeriji" (pratnja djece od škole do galerije)

Volonterska mjesta

Volontersko mjesto Lokacija Period
Pratitelj djece kod posjeta galeriji Pula i okolica 03.05.2013 - 31.12.2013