Volonterski centar Istra

Udruga "Pružam ti ruku"

Adresa: Sošići 58r, Juricani
Grad: Umag i okolica
Poštanski broj: 52470
Kontakt osoba: Slavica Renko, predsjednica
Telefon: -
Fax: 052702968
Mobitel: 0959149894
E-mail: pruzamtiruku.umag@gmail.com
Web site: https://www.facebook.com/pages/Pru%C5%BEam-Ti-Ruku-Ti-Porgo-La-Mia-Mano/212860288912014?fref=ts
Opis: Udruga Pružam ti ruku osnovana je u prosincu 2013. god, a u registar je upisana 13. 2. 2014. godine.
Udruga je osnovana s ciljem:
- promicanja i unapređivanja položaja djece sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
- provođenje vaninstitucionalne skrbi o marginaliziranim skupinama građana i potrebitim pojedincima,
- provođenje vaninstitucionalne skrbi o zlostavljenim osobama i prevencije svih oblika nasilja,
- promicanja zdravog načina života, i promičba značaja prevencije u očuvanju zdravlja
povećanja znanja i kompetencija građana kroz provođenje neformalnih oblika edukacije iz područja zdravstva i socijalne skrbi i dr.
Udrugom upravlja skupština koju čine svi poslovni sposobni članovi udruge s pravom glasa.
Osim skupštine, udruga ima Predsjednicu i Potpredsjednicu te Tajnicu.
Udruga momentalno broji 79 članova, od kojih je njih 15 djece sa TUR i osoba sa invaliditetom
Rad udruge je javan.
Potrebe za volonterima: Udruga provodi aktivnosti vezane za ranu intervenciju kod djece s neurorizicima , djeci sa TUR i osobama s invaliditetom.
Udruga nema zaposlenih već se pokriva radom volontera: predsjednica, tajnica, knjigovođa, roditelji-volonteri i članovi volonteri.
Udruga nema velikih potreba za vanjskim volonterima, osim za stručnim kadrom koji bi provodio aktivnosti rehabilitacije djece sa TUR i osoba sa invaliditetom, kao i sa članovima njihovih obitelji, ali i voditelje plesnih, glazbenih, likovnih aktivnosti.
Specifičnosti volontiranja: Specifičnost volontiranja je rad s posebno osjetljivom i ranjivom skupinom djece i mladih ljudi.

Volonterska mjesta

Volontersko mjesto Lokacija Period
Budi prijatelj djevojčici sa cerebralnom paralizom Buje i okolica 01.07.2015 - 31.08.2015
Pomoćnik/ca pri prikupljanju namirnica i podjeli paketa pomoći Umag i okolica 15.11.2015 - 15.12.2015