Volonterski centar Istra

Asistent u radionicama

Organizator: Udruga za promicanje edukacije u prirodi „Drijade“
Lokacija: Poreč i okolica
Ciljani broj volontera: 2
Kontakt (osoba): Anđelika Ritossa 0919188144 udruga.drijade@gmail.com
Period: 08.09.2021 - 31.05.2022
Učestalost: 2 sata tjedno/srijeda
Opis volonterskog mjesta: Volonter/ka za mjesto asistenta u radionicama za djecu predškolske i rane školske dobi. Organizacija i provedba radionica s ciljem boravka i edukacije djece u prirodi te ekološko-znanstvenih radionica.
Potrebne vještine: Interes i spremnost za podučavanje djece u prirodi, odgovornost i spremnost za učenje i osobni razvoj, timski duh i pozitiva!
Posebni zahtjevi: Angažman u trajanju najmanje 2 mjeseca.
Komentar organizatora: S obzirom na poziciju i rad s djecom, očekuje se aktivan angažman, spremnost i otvorenost prema novom načinu edukacije djece.
Kategorije volonterskih mjesta: Očuvanje okoliša, Edukacija, Djeca i mladi, Znanost
Prijavljeni volonteri: Helena , Lea