Volonterski centar Istra

Asistent_ica na projektu Stručne "kave" za informiranije i zdravije mlade

Organizator: Udruga ZUM
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 2
Kontakt (osoba): Katharina Mikulić 092/1232290 zum@udrugazum.org
Web: https://infocentarzum.org/
Period: 01.09.2021 - 31.12.2021
Učestalost: prema dogovoru s volonterom_kom
Opis volonterskog mjesta: - priprema i sudjelovanje u provedbi kampanje svjetskog dana
seksualnog zdravlja i mentalnog zdravlja (osmišljavanje i realizacija)
- pružanje podrške i pomoći u organizaciji predavanja
- sudjelovanje u promociji i vidljivosti projekta
- sudjelovanje na edukativnim aktivnostima
- pisanje članaka za web stranicu
- osmišljavanje i izrada promotivnih materijala u sklopu projekta

Volonteri_ke imaju priliku uključit se u proces pripreme i provedbe informativnih edukacija i kampanja te pisanje članaka za web stranicu. Volonteri_ke mogu preuzeti društvene mreže i objavljivati njima zanimljive informacije i slično.
Potrebne vještine: - kreativan_na
- zainteresiran_na za pisanje edukativnih članaka
- komunikativan_na
- timski rad
- odgovornost
- spremnost za razvoj osobnih kompetencija
Posebni zahtjevi: volontersko mjesto za mlade od 18 do 30 godina
Komentar organizatora: Zainteresirani_e volonteri_ke mogu odabrati na koji način bi se uključili u projekt i koji volonterski zadatak bi obavljali_e :)
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Marijela