Volonterski centar Istra

Asistent/ica na ljetnoj školi volontiranja

Organizator: Udruga ZUM
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 1
Kontakt (osoba): Vlasta Vujačić vlasta@udrugazum.org
Web: https://infocentarzum.org/
Period: 03.09.2018 - 08.09.2018
Učestalost: Ljetna škola volontiranja odvija se 6 dana i održat će se u Delnicama.
Opis volonterskog mjesta: Traži se 1 volonter/ka koji/a bi sudjelovao/la u sljedećim aktivnostima:

– logistička potpora u aktivnostima

– osmišljavanje i realizacija radionica (teambuilding i grupne aktivnosti, igre, vježbe zagrijavanja)
Potrebne vještine: - mlada osoba do 30 godina
– odgovoran/na
– komunikativn/a
– zainteresiran/a za rad s mladima
– poželjno je iskustvo u radu s mladima i djecom
Posebni zahtjevi: Potpisivanje Ugovora o volontiranju u skladu sa Zakonom o volonterstvu i Etičkim kodeksom volontera.
Komentar organizatora: Detaljnije informacije možete dobiti javljanjem na e-mail vlasta@udrugazum.org.

Svi zainteresirani za volontersko mjesto mogu se prijavit i
ovdje: https://goo.gl/forms/I1vU8OdeuystOh093

Volonteru/ki je osiguran put, hrana i smještaj u planinarskom domu Hajdova Hiža (Delnice).
Kategorije volonterskih mjesta: Djeca i mladi
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera