Volonterski centar Istra

Asistent/ica u organizaciji interaktivnih skupova

Organizator: Volonterski centar Istra
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 1
Kontakt (osoba): Tihana Fontana i Aleksandra Lera 097 6766 252, 097 671 3214 vci@vci.hr
Web: http://www.vci.hr/
Period: 02.11.2018 - 31.05.2019
Učestalost: Prema dogovoru, a ovisno o vremenu provedbe radionica/skupova.
Opis volonterskog mjesta: Volonter/ka će u ovoj djelatnosti pomoći sudjelovanjem u organizaciji i provedbi različitih edukacija, prezentacija i sastanaka s koordinatorima volontera/ organizatorima volontiranja i (potencijalnim) volonterima. Zajedno s ostatkom VCI tima volonter/ka će voditi brigu da ovi događaji budu maksimalno ugodni i korisni za sudionike, kao i olakšati kasnije izvještavanje o provedenim aktivnostima.

Prema interesima volontera/ke i dogovoru s VCI-jem, odgovornosti volontera/ke mogu uključivati sve ili dio sljedećeg:
slanje e-mailova, osobni kontakt sa sudionicima, dijeljenje materijala, fotografiranje i arhiviranje digitalnih fotografija, pomoć u organizaciji prostora i osvježenja za sudionike i sl.

Uz navedene zadatke, volonter/ka ima slobodu predložiti aktivnosti od interesa koje će doprinijeti ostvarenju svrhe volonterskog mjesta, koje će se dogovoriti u suradnji s koordinatorom volontera.
Potrebne vještine: Komunikativnost i ljubaznost
Organizacijske sposobnosti
Zainteresiranost za volonterstvo i rad neprofitnih organizacija u Istri
Ostalo ovisno o drugim dogovorenim zadacima (npr. fotografiranje, osnovno poznavanje rada na računalu i sl.)
Posebni zahtjevi: Datumi nisu unaprijed poznati, te će isti biti dogovoreni u suradnji više uključenih aktera.
Komentar organizatora: Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka:

VCI će volontera/ku upoznati sa Zakonom o volonterstvu i Etičkim kodeksom volontera te joj dati osnovne smjernice za komunikaciju sa sudionicima aktivnosti koje organizira. Uz to će o načinu provedbe konkretnih zadataka volonter/ka učiti kroz iskustvo/ sam volonterski rad, po modelu i uz mentorsku podršku koordinatora volontera.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja:

Volonter će tijekom provedbe edukacije imati priliku razviti svoje organizacijske i komunikacijske vještine, ostvariti nove kontakte u neprofitnom sektoru, upoznati rad različitih organizacija s volonterima i s korisnicima, što može biti od koristi i za buduće poslovne prilike. Uložene volonterske sat upisujemo u volontersku knjižicu (koju osiguravamo prema potrebi).

Praćenje i evaluacija:
Kako će volonter/ka veći dio zadataka obavljati zajedno s ostalim članovima tima VCI-ja, praćenje rada volontera se odvija paralelno s volontiranjem. Jednako je tako i učenje članova tima jednih od drugih i podrška koordinatora volonterima stalno dostupna na mjestu volontiranja. Po provedbi konkretnog događaja u koji je uključen/a volonter/ka, zajedno procjenjujemo koliko smo uspješno proveli tu aktivnost i kako smo prilikom toga surađivali te promišljamo o mogućnostima unaprjeđenja.
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera