Volonterski centar Istra

Asistent/ica u provedbi akcije "Sportski dan za Udrugu Institut"

Organizator: Volonterski centar Istra i Udruga ZUM
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 10
Kontakt (osoba): Tihana Fontana i Aleksandra Lera 097 6766 252, 097 671 3214 vci@vci.hr
Web: http://www.vci.hr/
Period: 26.05.2018 - 26.05.2018
Učestalost: Jednokratno, za vrijeme trajanja akcije
Opis volonterskog mjesta: Tražimo volontere/ke koji će sudjelovati u provedbi akcije "Sportski dan za Udrugu Institut". Akcija će se održati 26.5.2018., u subotu, na igralištu ispred Rojca, a volonterski angažman je potreban od 13 do 20 sati.

Tražimo volonteri/ke koji će:
- biti DJ (puštati glazbu)
- biti podrška trenerima tijekom demonstracija (po potrebi)
- forografirati događaj
- pomagati na info-štandovima
- odrađivati druge aktivnosti po potrebi

Od svih volotnera/ki se očekuje pomoć u organizaciji, spremanju i čišćenju, prije i nakon događaja.
Potrebne vještine: Tražimo volontere/ke koji imaju dobru volju, vrijeme i želju sudjelovati na "Sportskom danu za Udrugu Institut". Nisu potebna posebna znanja ni vještine.
Posebni zahtjevi: S obzirom da je organizator Klub mladih volontera/ki, poželjno je da su volonteri/ke mladi u dobi od 15 do 29 godina, no nije preduvjet.
Komentar organizatora: Volonterima/kama će biti osigurano osvježenje i obrok, a odrađene sate upisujemo u volontersku knjižicu (koju ako nemate, dobivate kod nas).
Kategorije volonterskih mjesta: Djeca i mladi, Volonterstvo, Ostalo
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera