Volonterski centar Istra

Distributer/ka volonterskih knjižica - POPUNJENO

Organizator: Volonterski centar Istra
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 1
Kontakt (osoba): Nikola Jeličić 097 6766 252, 097 671 3214 vci@vci.hr
Web: http://www.vci.hr/
Period: 15.09.2016 - 15.09.2017
Učestalost: 3-4 sata tjedno
Opis volonterskog mjesta: Volonter će održavati kontakt s organizatorima volontiranja i volonterima telefonom i e-mailom (potrebno vrijeme dostupnosti na telefon volonter/ka će naknadno dogovoriti s VCI-jem)
Distribucija volonterskih knjižica obavljati će se na terenu (posjet organizaciji na njihovoj adresi, odlazak na poštu i sl.) ili boravak u uredu VCI-ja u vrijeme koje volonter/ka dogovori s osobama/ organizacijama kojima su potrebne knjižice
Davanje uputa organizatorima volontiranja o načinu korištenja i ispunjavanja volonterskih knjižica.
Vođenje evidencije o distribuiranim volonterskim knjižicama.
Potrebne vještine: Zainteresiranost za volonterstvo i rad neprofitnih organizacija u Istri
Komunikativnost i jasnoća u izražavanju
Osnovno poznavanje rada na računalu
Spremnost na terenski rad
Posebni zahtjevi: Nema.
Komentar organizatora: Volonter/ka će dobiti svu podršku i sve potrebne informacije koje će mu/joj trebati za obavljanje posla distributera/ke volonterskih knjižica. Njegov će se rad kontinuirano pratiti kroz komunikaciju preko mobitela i sastancima na tjednoj bazi. Koodrinator volontera u Volonterskom centru Istra uvijek će biti dostupan pomoći u nekim nedoumicama ili nejasnoćama. Volonterski sati biti će uredno vođeni i zapisani u volontersku knjižicu.
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Tea , Eugen