Volonterski centar Istra

Distributer/ka volonterskih knjižica u Volonterskom centru Istra

Organizator: Volonterski centar Istra
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 1
Kontakt (osoba): Tihana Fontana i Aleksandra Lera 097 6766 252, 097 671 3214 vci@vci.hr
Web: http://www.vci.hr/
Period: 02.11.2018 - 31.05.2019
Učestalost: Od 3 do 4 sata tjedno.
Opis volonterskog mjesta: Tijekom volonterskog angažmana volonter/ka će biti odgovoran za izvršavanje sljedećih volonterskih zadataka:

Kontakt s organizatorima volontiranja i volonterima telefonom i e-mailom (potrebno vrijeme dostupnosti na telefon volonter/ka će naknadno dogovoriti s VCI-jem)

Distribucija volonterskih knjižica: terenski rad (posjet organizaciji na njihovoj adresi, odlazak na poštu i sl.) ili boravak u uredu VCI-ja u vrijeme koje volonter/ka dogovori s osobama/ organizacijama kojima su potrebne knjižice

Davanje uputa organizatorima volontiranja o načinu korištenja i ispunjavanja volonterskih knjižica

Vođenje evidencije o distribuiranim volonterskim knjižicama.
Potrebne vještine: Zainteresiranost za volonterstvo i rad neprofitnih organizacija u Istri
Komunikativnost i jasnoća u izražavanju
Osnovno poznavanje rada na računalu
Spremnost na terenski rad
Posebni zahtjevi: Volontersko mjesto zahtjeva da je volonter/ka dostupna na telefon (prema dogovoru: vlastiti mobitel ili mobitel VCI-ja) i/ili e-mail više od vremena potrebnog za terenski rad i rad na računalu, ovisno o prethodnom dogovoru s VCI-jem.
Komentar organizatora: Opis edukacije koju će dobiti volonter/ka:
VCI će volontera/ku upoznati sa Zakonom o volonterstvu i Etičkim kodeksom volontera, svrhom i načinom ispunjavanja volonterskih knjižica, sadašnjim načinom vođenja evidencije o distribuiranim volonterskim knjižicama te joj dati osnovne smjernice za komunikaciju s organizatorima volontiranja i volonterima.

Korist koju volonter/ka dobiva od volontiranja:
Razvijanje komunikacijskih vještina i jačanje sposobnosti prihvaćanja različitosti
Upoznavanje s radom Volonterskog centra Istra i drugih neprofitnih organizacija na području Istre
Uloženi volonterski sati upisani u volontersku knjižicu (knjižica osigurana :))
Potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem (na zahtjev volontera/ke, u slučaju volontiranja duže od tri mjeseca)
Osiguravamo mobitel ili bonove za nadplatu ukoliko volonter/ka odluči koristiti vlastiti mobitel za potrebe obavljanja volonterskih zadataka.

Praćenje rada i evaluacija:
Koordinator volontera će pratiti rad volontera/ke i pružati joj podršku kroz redovnu telefonsku komunikaciju, povremene sastanke i praćenje evidencije o distribuiranim volonterskim knjižicama koju će volonter/ka voditi u zajedničkim on line dokumentima. Osim kontakata na inicijativu VCI-ja, koordinator volontera će također volonteru/ki biti dostupan kada god sam/a volonter/ka bude smatrala da joj je potrebna dodatna podrška i usmjeravanje.
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Danijela