Volonterski centar Istra

Domaćica u kućanskoj zajednici-pomoćnica

Organizator: Dom Alfredo Štiglić Pula
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 2
Kontakt (osoba): Loredana Macan 099 231 7326 radni.terapeut@dom-alfredo-stiglic.hr
Web: http://www.dom-alfredo-stiglic.hr/
Period: 01.01.2018 - 31.12.2018
Učestalost: 2-3 x tjedno po 2 sata ili po dogovoru,najmanje 1x tjed.
Opis volonterskog mjesta: Kućanska zajednica funkcionira na jednom katu za stanare toga kata po principima obiteljskog života, što uključuje sve aktivnosti od jutarnjeg ustajanja, oblačenja, dovođenja korisnika u dnevni boravak, pomoć kod doručka ili ručka i sudjelovanje kod dnevnih aktivnosti, koje bi se odvijale u dogovoru sa korisnicima i jednom našom zaposlenicom, koja bi koordinirala rad na tom katu i boravila i radila svakodnevno sa korisnicima. U tom smislu volonterka bi bila kao ispomoć u individualnom i grupnom radu sa korisnicima. Pomagala bi u kreativnim aktivnostima, društvenim igrama i domaćinskim poslovima.
Potrebne vještine: Od volonterke se očekuje prije svega, sklonost i želja za rad sa starijim ljudima, strpljivost i ljubav do starije populacije, dobra komunikacija sa međusobnim uvažavanjem i poštovanjem, poznavanje nekih vještina sa područja ručnih radova, poznavanje nekih društvenih igara, čitanje dnevnog tiska ili drugo, snalaženje u domaćinskim poslovima.
Posebni zahtjevi: Za sada nemamo nekih posebnih zahtjeva.
Komentar organizatora: Za sada imamo Kućansku zajednicu na 2. katu, a namjera nam je u ovoj godini realizirati i na 3 katu, te nastaviti tako do 7,kata. Stoga smo i objavili ovaj oglas, kako bismo pravovremeno došli do volontera. Zahvaljujemo se VCI na mogućnosti objave, te volonterima koji nam se žele pridružiti.
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Dorijana