Volonterski centar Istra

Istraživač društvenih fenomena, pojava i institucija

Organizator: Udruga_Seasplash
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 4
Kontakt (osoba): Dragana Stanić 00 volunteers@seasplash.net
Web: http://seasplash-festival.com/
Period: 25.04.2018 - 25.07.2018
Učestalost: 3 x tjedno po 4h
Opis volonterskog mjesta: Istraživanja će se provoditi tako što će Project Lab Kluba Kotač proizvoditi teme, a volonteri ih razrađvati.
Za istraživanja volonteri će koristiti coworking space Kluba Kotač gdje će im na raspolaganju biti računala. Cilj ove volonterske pozicije je stvaranje baze podataka kroz koju će se moći iščitati interesi lokalnog stanovništva, profil korisnika, potražnju, inovacije u sektoru kroz istraživanja ostalih kulturnih institucija, nove potencijalne suradnike i slično. Pozicija omogućava profesionalni razvoj kako studenata sociologije pa tako i istraživača hobista.

U bilo kojem trenutku volonteri će se moći obratiti djelatnicima kluba te ih kontaktirati u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema. Volonteri će steći iskustva i razvijati kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu te osobnom razvoju. Volonter je dužan zapisivati koliko je sati proveo volontirajući.
Klub Kotač će, uz pomoć volontera, vršiti istraživanja o mnogobrojnim društvenim temama u svrhu razvoja društva i unaprijeđivanja ponude aktivnosti, radionica i ostalih događanja u klubu.
Potrebne vještine: - sposobnost rada u timu
- istraživački duh
- komunikativnost
- medijska pismenost
- E pismenost
- osnovno poznavanje engleskog jezika
- vještine u pisanju
Posebni zahtjevi: Nema.
Komentar organizatora: Volonteri će imati mogućnost za sticanje različitih kompetencija kao što su komunikacijske vještine, empatija, odgovornost, točnost, vještinu kritičkog promišljanja

Besplatan ulaz na neka od događanja s time da volonteri moraju biti redoviti tijekom svog volonterskog rada. Dobiti će volontersku knjižicu, mogućnost izdavanja potvrde o stečenim kompetencijama po završetku volontiranja te ovisno o želji, ali i angažmanu volontera, preporuku za nastavak njegova djelovanja kao i preporuku za volonterski angažman na većim i manjim međunarodnim festivalima.


Pokrenimo društvo zajedno, razvijaj se u Kotaču!Kategorije volonterskih mjesta: Edukacija, Volonterstvo, Umjetnost i kultura, Mediji
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera