Volonterski centar Istra

Kreativne radionice s djecom - asistent/ica

Organizator: Obiteljski centar Istarske županije
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 8
Kontakt (osoba): Danijela Ustić, Irena Krajcar Kokalj - danijela.ustic@socskrb.hr
Web: http://www.ociz.hr/
Period: 02.07.2013 - 30.08.2013
Učestalost: dvaput tjedno po 3 sata (između 9 i 14h, ovisno o lokaciji)
Opis volonterskog mjesta: Obiteljski centar petu godinu zaredom provodi "Kvartovski đir" - ciklus ljetnih kreativnih radionica s djecom starijeg osnovnoškolskog uzrasta (11-15 godina), čiji su ciljevi omogućiti konstruktivno provođenje slobodnog vremena i potaknuti razvoj kreativnih i komunikacijskih vještina.
Voditeljice radionica su vanjske suradnice Obiteljskog centra, iskusne u primjeni specifičnih kreativnih tehnika i radu s grupama djece.

Pomoć volontera potrebna je u obliku pripreme i pospremanja prostora, pribora i materijala za rad, dočekivanja i ispraćanja djece iz radnog prostora, podrške djeci u komunikaciji u grupi i s voditeljicom te u izvođenju praktičnih zadataka (pojašnjavanje uputa, pomoć djeci koja ne mogu sama i sl.). Volonteri na taj način, kao izravna podrška i modeli ponašanja, pomažu djeci da kreativno provedu dio svojih ljetnih praznika, razvijaju nove interese i poboljšavaju odnose s vršnjacima.
Uz to, volonteri vode brigu o evidentiranju prisutnosti djece, prikupljanju upitnika, fotografiranju i sličnim poslovima prema dogovoru s voditeljicom programa.
Na kraju ciklusa radionica, volonteri se uključuju i u organizaciju završnog susreta s djecom i roditeljima (izložba, predstava, domjenak ili sl.).

Volontiranje dvaput tjedno u trajanju najviše 7 tjedana (srpanj - kolovoz 2013.) na jednoj od 4 lokacije u Puli (OCIŽ - Vidikovac ili osnovne škole Šijana, Veli Vrh, Giuseppina Martinuzzi).
Potrebne vještine: Traže se mlade osobe od 17 do 23 godine sa sljedećim osobitostima:

razvijene komunikacijske vještine,
uvažavanje različitosti,
spremnost na suradnju i timski rad,
odgovornost,
interes za rad i druženje s djecom i za kreativne aktivnosti, dostupnost cijelo vrijeme trajanja pojedinog ciklusa.
Posebni zahtjevi: Preduvjet za početak volontiranja je završena edukacija u organizaciji OCIŽ (trajanje 4 sata).
Komentar organizatora: Volonterima su tijekom radionica dostupna ista osvježenja i prostori kao i djeci (uredan sanitarni čvor, voda ili drugi napitci), a tijekom cijelog ciklusa im je telefonom dostupna jedna od koordinatorica volontera za rješavanje tekućih pitanja ili dilema.

Zainteresirani za volontiranje najprije ispunjavaju i dostavljaju prijavnicu (dostupna na internetskim stranicama www.ociz.hr i pri osobnom dolasku u OCIŽ). Nakon prijemnog razgovora i završene edukacije volonteri s Obiteljskim centrom IŽ potpisuju ugovor o volontiranju.
Kategorije volonterskih mjesta: Djeca i mladi
Prijavljeni volonteri: Andrea , Alenka