Volonterski centar Istra

Promotor/ica volontiranja u zajednici

Organizator: Volonterski centar Istra
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 1
Kontakt (osoba): Aleksandra Lera 097 671 3214, 097 6766 252 vci@vci.hr
Web: http://www.vci.hr/
Period: 25.02.2022 - 31.12.2022
Učestalost: Tjedno (1 sat) , uz veći angažman prilikom izrade kvartalnog newslettera (3 sata)
Opis volonterskog mjesta: Volonter/ka svojim aktivnim angažmanom na volonterskom mjestu „Promotor/ica volontiranja u zajednici“ doprinosi povećanju vidljivosti i afirmaciji volonterstva, predstavljanjem primjera dobrih praksi rada s volonterima/kama te promocijom dobrobiti i vrijednosti volonterstva za ukupnu zajednicu.

Od volontera/ke se očekuje:
- prikupljanje informacija i novosti u području volonterstva na lokalnoj/regionalnog/nacionalnoj razini
- osmišljavanje tema od interesa u području volonterstva te izrada i uređivanje tekstualnih i grafičkih sadržaja
- prikupljanje primjera dobrih praksi provedbe volonterskih programa od organizatora volontiranja
- prikupljanje informacija o iskustvima uključenih volontera/ki i utjecaju volontiranja na pojedinca/ku
- pomoć u grafičkom oblikovanju sadržaja te korištenju digitalnih alata
- osmišljavanje objava za društvene i/ili mrežne stranice Volonterskog centra Istra
- samoinicijativno predlaganje različitih sadržaja/tema uz mogućnost predlaganja novih i/ili prilagodbe postojećih volonterskih zadataka
- sudjelovanje na edukativnim i informativnim aktivnostima u području volonterstva
- redovito praćenje (samo-evaluacija) pojedinih kompetencija stečenih kroz volontiranje te uloženih volonterskih sati.
Potrebne vještine: Od volontera/ki se očekuje:

- interes i spremnost za individualni rad i rad u timu
- samoinicijativnost u predlaganju i izboru pojedinih sadržaja
- visoka razina izražavanja u pisanoj komunikaciji
- kreativnost i snalažljivost u osmišljavanju pojedinih sadržaja
- odgovornost u izvršavanju ranije dogovorenih zadataka
- spremnost za razvoj i unapređenje kompetencija
Posebni zahtjevi: Volontersko mjesto pretpostavlja mogućnost samostalnog rada od kuće te korištenje interneta.
Komentar organizatora: Molimo da interes za volontiranje iskažete putem e-mail adrese: vci@vci.hr, zaključno s 10.ožujka 2022. Nakon proteka roka, provest će se inicijalni susreti sa zainteresiranim volonterima.
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera