Volonterski centar Istra

Voditelj kampa

Organizator: humanitarna udruga Pokloni mi budućnost
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 8
Kontakt (osoba): Anja Stanta Hajdarević 0995735007 poklonimibuducnost@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/pages/Humanitarna-udruga-Pokloni-mi-budu%C4%87nost/703249353046882
Period: 01.07.2014 - 01.09.2014
Učestalost: 24 sata
Opis volonterskog mjesta: Koordinira druge volontere, brine za sigurnost 15-tak djece na moru i kopnu na Fratarskom otoku kraj Pule za vrijeme trajanja "Ljetnog kampa", komunicira sa voditeljicom projekta, organizira obroke, spavanje i druge aktivnosti prema rasporedu.
Potrebne vještine: Komunikacijske vještine, poželjne osobe medicinske struke i voditelji sportskih i drugih aktivnosti s djecom. Dozvola za upravljanje barkom prednost.
Posebni zahtjevi: Poželjna dostupnost od 0 do 24 h i kampiranje s djecom u kampu.
Komentar organizatora: Volonterima je osigurano besplatno kampiranje, svi obroci i prijevoz "Danicom". Sklapa se ugovor o volontiranju i ispunjava volonterska knjižica. Budite i Vi dio ovog divnog projekta i steknite nezaboravno iskustvo humanitarnog rada i volontiranjem pružite djeci koja su ostala bez svojih domova barem na kratko vrijeme jedan novi dom. Pružimo jedni drugima nezaboravno ljetovanje i jednu morsku uspomenu koju će zapamtiti i Slavonija.
Kategorije volonterskih mjesta: Volonterstvo
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera