Volonterski centar Istra

Volonter/ka na Odjelu njege i brige o zdravlju

Organizator: Dom Atilio Gamboc Umag
Lokacija: Umag i okolica
Ciljani broj volontera: 3
Kontakt (osoba): Blanka Vulin +385 99 392 0703 sintija.mundar@dom-umag.hr
Web: http://www.dom-umag.hr/
Period: 01.10.2015 - 31.12.2016
Učestalost: dnevno 4 sata
Opis volonterskog mjesta: Njega nepokretnih i teško pokretnih korisnika (osobna higijena, oblačenje, , pomoć pri podjeli obroka i hranjenje nepokretnih korisnika, pomoć pri izvođenju nepokretnih na aktivnosti i u šetnje).
Potrebne vještine: Završeni tečaj za njegovateljice te izražena empatija do rada sa starijim ljudima.
Posebni zahtjevi: /
Komentar organizatora: Dobro je činiti dobro!
Kategorije volonterskih mjesta: Starije osobe
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera